Maak gebruik van uw KOMO-certificaat in uw communicatie!

KOMO staat voor kwaliteit. Een KOMO-certificaat heeft daarom veel toegevoegde waarde voor uw producten, processen en diensten én daarmee op uw organisatie. Daarom mag u best laten weten dat u in het bezit bent van één of meerdere KOMO-certificaten of dat u KOMO-gecertificeerde producten, processen of diensten gebruikt. Stichting KOMO helpt u bij het promoten van KOMO-certificatie. De informatie op deze website kunt u daarom niet alleen bekijken, maar ook downloaden en eventueel gebruiken voor uw eigen promotionele activiteiten.

Gebruik van het KOMO-logo

Een KOMO-certificaathouder mag het KOMO®-logo onder voorwaarden voor communicatiedoeleinden gebruiken. Ook kan de certificaathouder gebruik maken van de QR-code die bij zijn certificaat op onze website staat vermeld. Meer informatie.

Doorverwijzen naar de website

Deze website is het centrale communicatie-instrument van de stichting KOMO. KOMO houdt de informatie over KOMO en kwaliteit in de gehele bouwketen actueel. Verwijs daarom uw klanten en partners in de bouwketen naar onze website.

Andere mogelijkheden

Ook draagt KOMO via andere media het belang van KOMO voor de kwaliteit in de bouw uit. Heeft u interesse in een presentatie, bijvoorbeeld voor uw medewerkers of op school, dan kunt u KOMO uitnodigen een presentatie te geven. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op: 085-4862420.

Op dit moment zijn de volgende communicatiemiddelen beschikbaar:

Nieuwsflitsen.

KOMO is ook geregeld in het nieuws. Deze informatie kunt u ook gebruiken. 

De markt over KOMO

Henry Meijdam
Henry Meijdam, Voorzitter stichting KOMO Consument heeft behoefte aan kwaliteitscontrole