Het KOMO-logo is een beschermd logo

T.a.v. het logo gebruik van KOMO is van toepassing het

Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de Stichting KOMO

Als KOMO-certificaathouder wilt u de KOMO-kwaliteitsverklaring graag commercieel inzetten. Certificaathouders mogen het KOMO-logo voor promotionele doeleinden gebruiken. In verband met het merkenrecht is het van belang het gebruik af te stemmen met Stichting KOMO. Na toestemming kunt u het (digitale) KOMO-logo opvragen bij uw certificatie-instelling. Zij kunnen het logo aan u ter beschikking stellen in verschillende bestandsvormen.

Bent u geen KOMO certificaathouder, maar wilt u toch het KOMO-logo gebruiken? Dan heeft u speciale toestemming nodig. Het doel waarvoor u het logo wilt gebruiken, bepaalt of u toestemming krijgt. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Stichting KOMO: info@komo.nl of 085 - 486 2420.

Er wordt wel eens misbruik gemaakt van het succes van KOMO. Wilt u zeker weten of een product, een bouwdeel, een bouwproces of een dienst écht gecertificeerd is? Kijk dan in onze Database Kwaliteitsverklaringen of een geldig KOMO-certificaat beschikbaar is. Als u de indruk heeft dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van het KOMO-keurmerk, informeer dan Stichting KOMO: info@komo.nl.

De markt over KOMO

Teus Zanen
Teus Zanen, AFNL We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw