Certificatie terminologie en modelteksten certificaten en BRL'en

Certificatie terminologie

Veel termen die gebruikt worden bij certificatie en certificatie processen zijn niet voor iedereen even duidelijk en/of bekend. Daarom zijn in het document terminilogie certificatie de meest voorkomende termen verklaard.

Modelteksten BRL'en

Type KOMO certificaten

KOMO certificaten zijn er voor een groot aantal verschillende toepassingsgebieden. Ook zijn er certificaten die aansluiten op specifieke Nederlandse regelgeving. Het is belangrijk dat informatie in (KOMO)-certificaten eenduidig is voor de gebruikers. Daarom zijn model certificaten door stichting KOMO vastgelegd voor:

  • Producten
  • Processen en diensten
  • Management systemen

Model certificaten voor producten

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

Prestaties van een product

Prestaties van een product t.a.v. de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit 

Prestaties van een product in zijn Toepassing (= attest)

Prestaties van een product met prestaties in zijn toepassing

Model certificaten voor processen en diensten

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

Realisatieproces en resultaat

Diensten

Model certificaten voor managementsystemen

De markt over KOMO

Albert de Vries
Albert de Vries , Tweede kamerlid PVDA Alles vastleggen in één bouwdossier