Handleiding risicoanalyse als leidraad voor schrijvers beoordelingsrichtlijnen

De KOMO-kwaliteitstandaard verwijst naar een Handleiding risicoanalyse (RA). Deze handleiding is nog in ontwikkeling en zal na vaststelling als leidraad gelden voor de schrijvers van KOMO-beoordelingsrichtlijnen. De handleiding zal tot stand komen in samenspraak met de KOMO-licentienemers en de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC). De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie is een onafhankelijk commissie binnen Stichting KOMO die KOMO-beoordelingsrichtlijnen beoordeelt op conformiteit aan de KOMO-kwaliteitstandaard. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de aanvaarding van certificatiesystemen.  Ook adviseert deze commissie de schemabeheerders bij het gebruik van de Handleiding risicoanalyse. Om alle benodigde kennis bijeen te brengen en de toegevoegde waarde van het KOMO-merk te optimaliseren, is de commissie breed samengesteld.

Huidige samenstelling van de KOMO-Kwaliteits- en Toetsingscommissie

Na vaststelling van de handleiding zal in samenspraak met de KOMO-licentienemers en de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie een implementatieplan worden opgesteld voor het gebruik van de Handleiding risicoanalyse.

De risicoanalyse van beoordelingsrichtlijnen omvat onder meer de volgende onderwerpen:

  • Toepassingsgebied(en).
  • Werkingsgebied.
  • Risicoanalyse, gebaseerd op ketenbenadering (identificatie van voor de relevante risico’s) en op basis daarvan vast te stellen relevante gegevens.
  • Relevante prestaties op het gebied van Bouwregelgeving, zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, gebruiksveiligheid, etc. (inclusief de gehanteerde bepalingsmethoden).
  • Relevante ontwerpgegevens zoals kleurechtheid, vormen, reacties op weersinvloeden en milieu en detaillering.
  • Relevante verwerkingsvoorschriften die garanderen dat de geclaimde prestaties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
  • Proceseisen om de geïdentificeerde relevante risico’s te beheersen.
  • Relevante informatie die van belang is voor exploitant en gebruiker.
  • Beoordeling van de relevante risico's en op welke wijze deze kunnen worden beheerst.
  • Handhaving op basis van RA (bonus/malus).

Na vaststelling zal de Handleiding risicoanalyse regelmatig worden vernieuwd. Zo blijft de toegevoegde waarde van de handleiding voor het opstellen van beoordelingsrichtlijnen en voor de gebruikers van het KOMO-keurmerk optimaal.

De markt over KOMO

Henry Meijdam
Henry Meijdam, Voorzitter stichting KOMO Consument heeft behoefte aan kwaliteitscontrole