Beoordelen op basis van objectieve richtlijnen

Om een product, realisatie proces of dienst te kunnen certificeren, dient er uiteraard een objectief beoordelingssysteem te zijn die voor vergelijkbare producten, bouwsystemen, processen of diensten identiek is, de beoordelingsrichtlijnen of BRL'en. Deze BRL'en zijn met name gebaseerd op normen. In een BRL zijn alle eisen terug te vinden die van belangzijn voor de betrokken marktpartijen en die vanuit de Nederlandse wetgeving worden gesteld, van technische eisen tot gebruikseisen, van duurzaamheidseisen tot esthetische eisen. Deze BRL'en worden opgesteld onder de supervisie van een College van Deskundigen (CvD) waarin alle marktpartijen (branches), die belang hebben bij het betreffende product, bouwsysteem, proces of dienst zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is het mogelijk dat en BRL wordt opgesteld door een 'Technische Commissie' (TC) onder supervisie van een CvD. In een TC zijn de specifieke daarvoor betrokken marktpartijen vertegenwoordigd. vanwege deze werkwijze is er de zekerheid dat de betreffende BRL'en aansluiten aan de normen, maar ook aan de dagelijkse bouwpraktijk. Daarnaast is het de taak van het CvD om te zorgen voor een eenduidige interpretatie.

De markt over KOMO

Hans Ouwerkerk
Hans Ouwerkerk, Directeur Martens Kunststoffen De kwaliteitsborging in Nederland is van hoog niveau