Altijd op de hoogte van actuele certificaten

Er zijn circa 7000 KOMO certificaten en attesten. KOMO streeft ernaar de markt optimaal te informeren over geldige, opgeschorte, geschorste en ingetrokken (vervallen) KOMO certificaten en attesten. In onze certificaten database kunt u dit nagaan. Een groot aantal KOMO certificaten en attesten kunt u zelfs als pdf-bestand downloaden.

KOMO certificaten en attesten worden regelmatig vernieuwd, dit vanwege een optimale aansluiting op de marktbehoeften en regelgeving.

Helaas wordt regelmatig misbruik gemaakt van de sterke naam die ons keurmerk heeft. KOMO adviseert u daarom de geldigheid van een certificaat of attest altijd te controleren in onze certificaten database.

De markt over KOMO

Teus Zanen
Teus Zanen, AFNL We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw