Overgang naar een andere certificerende instelling

Voor een product mag slechts één KOMO certificaat worden afgegeven, het is niet toegestaan om bij verschillende certificerende instellingen een certificaat te hebben voor hetzelfde product.

Gaat een certificaathouder over naar een andere certificerende instelling? Dan gaat de nieuwe instelling het volgende na:

  • Per welke datum de overeenkomst met de oorspronkelijke certificerende instelling is/wordt beëindigd
  • Of een certificatie technische sanctie van toepassing is, een dergelijke sanctie moet door de nieuwe certificerende instelling worden overgenomen
  • Of het een beëindiging betreft om certificatie technische redenen, in een dergelijk geval is een overgangstermijn van 6 maanden van toepassing
  • Of een nieuw toelatingsonderzoek vereist is

De markt over KOMO

Roald van der Linde
Roald van der Linde, Tweede kamerlid VVD De consument vraagt meer