Kan ik KOMO gecertificeerd worden?

KOMO certificatie is mogelijk voor alle grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten, bouwsystemen, realisatie processen en diensten in de bouwketen. Voor certificatie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vindt u in de betreffende beoordelingsrichtlijn, waarin het proces en randvoorwaarden gedetailleerd zijn vastgelegd.

In onze BRL'en-database kunt u nagaan of er voor uw product, systeem, realisatie proces of dienst al een KOMO beoordelingsrichtlijn (BRL) beschikbaar is.

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken