Certificatie indien nog geen BRL beschikbaar is

Vindt u geen beoordelingsrichtlijn in onze BRL'en database, dan bestaat zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Er is voor het onderwerp een BRL in ontwikkeling, u kunt dat nagaan op onze webpagina met de gegevens over BRL'en in ontwikkeling u kunt dan contact opnemen met de verantwoordelijke certificatie-instelling of schemabeheerder.
  • Het betreft een compleet nieuw onderwerp waarvoor nog geen BRL bestaat en waarvoor geen BRL in ontwikkeling is.

Gaat het om een compleet nieuw onderwerp voor KOMO? Dan kunt u contact opnemen met een certificerende instelling of schemabeheerder. Deze zal in overleg met u een Beoordelingsrichtlijn opstellen, onder begeleiding van een College van Deskundigen (CvD). In een dergelijk college zijn alle relevante marktpartijen t.a.v. het certificatieonderwerp vertegenwoordigd.

Na vaststelling van de KOMO-beoordelingsrichtlijn is gaat de procedure verder zoals beschreven op de webpagina gecertificeerd worden op basis van een bestaande BRL.

De markt over KOMO

Hans Ouwerkerk
Hans Ouwerkerk, Directeur Martens Kunststoffen De kwaliteitsborging in Nederland is van hoog niveau