Welke type certificaten (kwaliteitsverklaringen) kent KOMO?

KOMO maakt gebruik van de volgende type certificaten:

Klik op het certificaattype voor nadere uitleg.

De wensen van de markt wat betreft kwaliteit, prestaties en verwerkingsvoorschriften zijn de basis voor alle KOMO kwaliteitsverklaringen.

Meer over de eisen in KOMO certificaten

KOMO certificaten en attesten voldoen aan de regelgeving die voor Nederland van belang is, zoals Bouwbesluit 2012 en het Besluit bodemkwaliteit. In het algemeen accepteert het bevoegde gezag een KOMO certificaat of attest als voldoende bewijs.

De markt over KOMO

Roald van der Linde
Roald van der Linde, Tweede kamerlid VVD De consument vraagt meer