Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over KOMO of over KOMO-certificering? Kijk dan eerst bij deze veelgestelde vragen. De kans is groot dat het antwoord op uw vraag er al bij staat!

Vragen van producten en leveranciers

 • Voldoen KOMO-gecertificeerde gespecialiseerde aannemers aan wettelijke eisen?

 • Kan ik een KOMO-gecertificeerd product direct toepassen in Nederland?

 • Hoe komt een bedrijf in het bezit van een KOMO-procescertificaat?

 • Kan ik het KOMO-logo gebruiken?

 • Wat kost certificatie onder KOMO?

Vragen van consumenten

 • Hoe zie ik dat installaties van gas, water en elektra aan het Bouwbesluit voldoen?

  Aan het KOMO-Instal procescertificaat kunt u zien of installaties van gas, water en elektra aan het Bouwbesluit 2012 voldoen, dit staat aan de onderzijde van het voorblad vermeld. In de inhoud is aangegeven aan welke onderdelen van Bouwbesluit 2012 het realisatieproces van de betreffende installateur zal voldoen. Wilt u weten welke installateurs voor een bepaald BRL 6000-deel gecertificeerd zijn? Kijk dan in onze database van certificaten op www.komo.nl of zoek deze op via de BRL'en database.

 • Ik heb KOMO-huisvuil/trekbandzakken aangeschaft en ik heb een klacht. Wat moet ik doen?

 • Ik heb een klacht over een KOMO gecertificeerd product, bouwdeel, proces of dienst. Wat moet ik doen?

 • Wat moet ik doen als ik KOMO gecertificeerd product, proces of dienst geleverd krijg terwijl het certificaat niet op de KOMO website wordt vermeld?

Vragen van ontwerpers

 • Gelden de regels voor CE-markering ook voor de GWW-sector?

Asbest

 • Asbest in golfplaten?

Termen certificatie en CE-markering

KOMO en CE-markering

 • Op welk deel van de KOMO systematiek CE-markering betrekking?

 • Loop ik als houder van een KOMO productcertificaat risico tijdens een inspectie door ILT?

 • Kan ik een boete krijgen vanwege een KOMO-label op mijn product?

 • Wat houdt CE-markering in voor de KOMO productcertificaten?

 • Wat zijn de consequenties van CE-markering voor de KOMO attesten?

 • Waarop zal ILT controleren?

 • Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen KOMO attesten en KOMO productcertificaten?

 • Hoe weet ik dat ik als producent over een correct KOMO productcertificaat beschik?

 • Waarom heeft KOMO afscheid genomen van de ‘erkenning’ in het kader van het Bouwbesluit 2012?

 • Kunnen KOMO beoordelingsrichtlijnen eisen blijven stellen aan ‘essentiële kenmerken’?

 • Kunnen KOMO attesten als toepassingsvoorwaarden eisen stellen aan ‘essentiële kenmerken’?

 • Wat moet een KOMO-certificaathouder doen om discussie met ILT te voorkomen?

 • Wat is CE Markering?

 • ​Welke productinformatie hoort bij een CE-markering?

 • ​Wie bepaald de productkenmerken voor de CE-markering van bouwproducten?

 • I​s CE-Markering verplicht voor alle bouwproducten?

 • ​Is CE-markering verplicht voor mij als producent?

 • Hoe kom ik aan een CE-markering voor mijn product?

 • ​Er is geen hEN voor mijn product, maar ik wil toch CE-markering. Kan dat?

 • ​Wat is een kwaliteitscertificaat of kwaliteitskeurmerk?

 • ​Wie controleert de kwaliteit van een product?

 • ​Waarom is CE-markering fundamenteel anders dan een productcertificaat?

 • Waarvoor heb ik mijn KOMO-certificaat nog nodig?

Vragen van toezichthouders

 • Hoe weet ik zeker dat bouwproducten en systemen in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit?

 • Waar kan ik de meest recente lijst van certificaten voor een bepaald product, bouwproces of dienst vinden?

 • Waaraan moet bijv. een KOMO-gecertificeerd kozijn voldoen met betrekking tot lijm, wel of niet vingerlassen, houtsoortklasse, afronding en grondverf?

 • Wat zijn de verschillen tussen KOMO-certificaat en een ISO-managementsysteemcertificaat?

 • Voldoet KOMO altijd aan wettelijke eisen?

Vragen van onderwijsinstellingen

 • Waarvoor staat de afkorting KOMO?

Algemene vragen

 • Ik ben géén certificaathouder. Mag ik het KOMO-logo gebruiken?