Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over KOMO of over KOMO-certificering? Kijk dan eerst bij deze veelgestelde vragen. De kans is groot dat het antwoord op uw vraag er al bij staat!

Vragen van producten en leveranciers

 • Voldoen KOMO-gecertificeerde gespecialiseerde aannemers aan wettelijke eisen?

 • Kan ik een KOMO-gecertificeerd product direct toepassen in Nederland?

  Ja, KOMO-gecertificeerde producten voldoen aan de eisen die de Nederlandse overheid én marktpartijen stellen. De onafhankelijke controlesystematiek van KOMO waarborgt de kwaliteit van producten en de juiste toepassing ervan.

  Bij CE-markering ontbreekt deze zekerheid. Toepassers moeten zelf controleren/interpreteren of aan de eisen wordt voldaan.

  Door de aansluiting op het Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit, een vanzelfsprekend onderdeel van een KOMO-certificaat, kan het product conform de instructie in het certificaat direct worden toegepast. Dat betekent ook dat KOMO-gecertificeerde producten niet hoeven te worden gecontroleerd bij de aanvraag van een bouwvergunning. Bovendien voldoet het product aan de eisen die marktpartijen stellen. Hierdoor zijn KOMO-gecertificeerde producten bij uitstek geschikt voor de toepassing in een bouwwerk. De montage of de applicatie van KOMO-gecertificeerde producten draagt in hoge mate bij aan het beperken van fouten in de uitvoering. Kortom, faalkosten worden efficiënt en effectief geminimaliseerd.

 • Hoe komt een bedrijf in het bezit van een KOMO-procescertificaat?

 • Kan ik het KOMO-logo gebruiken?

 • Wat kost certificatie onder KOMO?

Vragen van consumenten

 • Hoe zie ik dat installaties van gas, water en elektra aan het Bouwbesluit voldoen?

 • Ik heb KOMO-huisvuil/trekbandzakken aangeschaft en ik heb een klacht. Wat moet ik doen?

 • Ik heb een klacht over een KOMO gecertificeerd product, bouwdeel, proces of dienst. Wat moet ik doen?

 • Wat moet ik doen als ik KOMO gecertificeerd product, proces of dienst geleverd krijg terwijl het certificaat niet op de KOMO website wordt vermeld?

Vragen van ontwerpers

 • Gelden de regels voor CE-markering ook voor de GWW-sector?

Asbest

 • Asbest in golfplaten?

Termen certificatie en CE-markering

KOMO en CE-markering

 • Op welk deel van de KOMO systematiek CE-markering betrekking?

 • Loop ik als houder van een KOMO productcertificaat risico tijdens een inspectie door ILT?

 • Kan ik een boete krijgen vanwege een KOMO-label op mijn product?

 • Wat houdt CE-markering in voor de KOMO productcertificaten?

 • Wat zijn de consequenties van CE-markering voor de KOMO attesten?

 • Waarop zal ILT controleren?

 • Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen KOMO attesten en KOMO productcertificaten?

 • Hoe weet ik dat ik als producent over een correct KOMO productcertificaat beschik?

 • Waarom heeft KOMO afscheid genomen van de ‘erkenning’ in het kader van het Bouwbesluit 2012?

 • Kunnen KOMO beoordelingsrichtlijnen eisen blijven stellen aan ‘essentiële kenmerken’?

 • Kunnen KOMO attesten als toepassingsvoorwaarden eisen stellen aan ‘essentiële kenmerken’?

 • Wat moet een KOMO-certificaathouder doen om discussie met ILT te voorkomen?

 • Wat is CE Markering?

 • ​Welke productinformatie hoort bij een CE-markering?

 • ​Wie bepaald de productkenmerken voor de CE-markering van bouwproducten?

 • I​s CE-Markering verplicht voor alle bouwproducten?

 • ​Is CE-markering verplicht voor mij als producent?

 • Hoe kom ik aan een CE-markering voor mijn product?

 • ​Er is geen hEN voor mijn product, maar ik wil toch CE-markering. Kan dat?

 • ​Wat is een kwaliteitscertificaat of kwaliteitskeurmerk?

 • ​Wie controleert de kwaliteit van een product?

 • ​Waarom is CE-markering fundamenteel anders dan een productcertificaat?

 • Waarvoor heb ik mijn KOMO-certificaat nog nodig?

Vragen van toezichthouders

 • Hoe weet ik zeker dat bouwproducten en systemen in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit?

 • Waar kan ik de meest recente lijst van certificaten voor een bepaald product, bouwproces of dienst vinden?

 • Waaraan moet bijv. een KOMO-gecertificeerd kozijn voldoen met betrekking tot lijm, wel of niet vingerlassen, houtsoortklasse, afronding en grondverf?

 • Wat zijn de verschillen tussen KOMO-certificaat en een ISO-managementsysteemcertificaat?

 • Voldoet KOMO altijd aan wettelijke eisen?

Vragen van onderwijsinstellingen

 • Waarvoor staat de afkorting KOMO?

Algemene vragen

 • Ik ben géén certificaathouder. Mag ik het KOMO-logo gebruiken?