Beheer en Onderhoud

Door KOMO-gecertificeerde producten, processen en diensten voor te schrijven kiest de beheerder voor reductie van faalkosten, vermindering van risico’s en een verhoging van de efficiency en de kwaliteit. Dit betreft de woningbouw, de utiliteitsbouw, de infrastructuur, de installatiesector, maar ook de dienstensector.

De opdrachtgever heeft bij beheer- en onderhoudswerkzaamheden de zekerheid dat de werkzaamheden probleemloos worden uitgevoerd, overeenkomstig duidelijk vastgelegde kwaliteitscriteria, zonder tijdrovende en kostbare ingangscontroles. Sterker, zónder KOMO-keurmerk zal telkens moeten worden gecontroleerd of het geleverde product, het bouwdeel en het eindresultaat van de werkzaamheden voldoet aan de wensen van de beheerder.

KOMO certificaten transparant en zorgen ervoor dat door de gehele keten de relevante informatie (prestaties, ontwerpvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften) voor de beheerder beschikbaar zijn. Dit is een belangrijk handvat voor eenduidige contracten en eventuele controle voor het eindresultaat.

Daarnaast hebben KOMO certificaten en attesten het voordeel dat in de procedure voor een bouwvergunning eenvoudiger is. De KOMO certificaten en attesten worden in het algemeen door het bevoegd gezag geaccepteerd als voldoende bewijs dat zal worden voldaan aan de relevante eisen van het Bouwbesluit en -indien van toepassing- het Besluit bodemkwaliteit.

Voor vrijwel alle beheer- en onderhoudsprocessen in de bouw zijn KOMO-gecertificeerde gespecialiseerde (onder)aannemers beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan installateurs (KOMO-Instal), stukadoors en tegelzetters (KOMO-Afbouw), betonreparateurs, kozijnenzetters, dakdekkers, na-isoleerders , houtrestaurateurs en dergelijke. Een beheerder die kiest voor KOMO-gecertificeerde verwerkers, kiest voor kostenbesparing door efficiency en de reductie van faalkosten, voor duurzaamheid en voor zekerheid dat het eindresultaat aan alle kwaliteits- en wettelijke eisen voldoet.

In enkele gevallen is een KOMO-procescertificaat een voorwaarde voor subsidieverlening. Denk bijvoorbeeld aan na-isolatie. Daarnaast biedt de KOMO-gecertificeerde EPA-adviseur (energieprestatie-adviseur) de zekerheid dat u een gedegen energieprestatie maatwerkadvies kunt verwachten.

De markt over KOMO

Henry Meijdam
Henry Meijdam, Voorzitter stichting KOMO Consument heeft behoefte aan kwaliteitscontrole