KOMO en de dienstverlening in de bouw

In de dienstverlening in de bouwsector wordt een steeds belangrijke onderdeel van de KOMO activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de advisering en de toetsing van softwarepakketten. Certificatie van diensten is een logisch gevolg van het streven van KOMO om de gehele bouwketen te faciliteren met KOMO certificaten en/of attesten die toegevoegde waarden bieden.

Met het oog op dienstverlening bestaan daarom twee varianten van KOMO-kwaliteitsverklaringen:

  • KOMO attest
  • KOMO procescertificaat
  • KOMO managementsysteemcertificaat

Bij advisering is altijd sprake van een KOMO procescertificaat. Voorbeelden zijn de adviezen voor de verbetering van de energieprestatiecoëfficiënt van woningen (BRL 9500-02) en utiliteitsbouw (BRL 9500-04).

Bij softwarepakketten wordt gebruikgemaakt van het KOMO attest. Voorbeelden van softwarepakketen met KOMO attesten zijn de berekening van de energieprestatie (BRL 9501) en de berekening van betonconstructies (BRL 0207).

Voor de uitvoering van bepaalde diensten is sprake van een managementsysteemcertificaat. Voorbeelden zijn bouwplan toetsing (BRL 5019) en toezicht op de bouw (BRL 5006).

Opdrachtgevers kunnen er van op aan dat een KOMO gecertificeerd bedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen die in de betreffende Beoordelingsrichtlijn zijn opgenomen. daardoor hebben zij de zekerheid dat het advies of dienst van een bedrijf of organisatie aansluit bij de laatste stand van de techniek en de actuele normering.

Gemeenten (handhavers) kunnen er weer op vertrouwen dat de wettelijke eisen, voor zover deze van toepassing zijn,  in acht worden genomen. Handhavers hebben daarmee een handvat om de inspecties bij KOMO gecertificeerde bedrijven te verminderen en zich te concentreren op andere bedrijven.

Energieprestatie advies (EPA)

Een belangrijke certificatieregeling is het Energieprestatieadvies (EPA). Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen afgeven, moeten volgens de wet gecertificeerd zijn volgens beoordelingsrichtijn 9500. KvINL is de beheerder van deze beoordelingsrichtlijnen. Deze wettelijke verplichting komt voort uit de opname van de Europese richtlijn voor Energy Performance of Buildings in het Nederlandse Besluit Energieprestaties Gebouwen. Verkopers of verhuurders moeten de energieprestatie van bestaande gebouwen bij een koop- of huurtransactie zichtbaar maken via een energieprestatiecertificaat.

In de beoordelingsrichtlijn is vastgelegd hoe gecertificeerde bedrijven te werk moeten gaan bij het afgeven van de wettelijk verplichte energieprestatiecertifcaten of de vrijwillige uitgebreidere EPA-maatwerkrapporten (adviezen voor de verbetering). Bij het KOMO procescertificaat voor EPA-maatwerkrapporten wordt onderscheid gemaakt tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Kijk daarom op het KOMO-certificaat in de certificaten database voor welk onderdeel het bedrijf is gecertificeerd.

Op de website van KvINL vindt u achtergronddocumenten met nadere informatie over certificatie op basis van beoordelingsrichtlijn 9500.

Download meer informatie over het KOMO EPA certificaat.

De markt over KOMO

Henry Meijdam
Henry Meijdam, Voorzitter stichting KOMO Consument heeft behoefte aan kwaliteitscontrole