Infrastructuur en waterbouw

De GWW-sector is een belangrijke sector voor KOMO. Circa 30% van de KOMO certificaten heeft betrekking op deze sector. Ook is er een groot aantal certificatieregelingen die de gehele bouwsector omvatten, maar ook belangrijk zijn voor de GWW. Denk bijvoorbeeld aan het procescertificaat voor betonreparatie.

In deze sector zijn vrijwel alle varianten van KOMO certificaten kwaliteitsverklaringen aanwezig:

Het KOMO pakket omvat kwaliteitsverklaringen voor grond, wegfunderingsmaterialen (zoals zand en recyclinggranulaat), betonnen en kunststof rioleringsystemen, bestratingsmateriaal, vloeistofdichte vloeren, wegmarkeringsmateriaal, betonelementen en dergelijke. Steeds meer gespecialiseerde aannemers kiezen ervoor hun diensten onder KOMO procescertificaat te leveren. Denk daarbij aan het plaatsen van geleiderails, het aanbrengen van wegmarkeringen, het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen, het repareren van beton, het aanleggen van vloeistofdichte voorzieningen en dergelijke. Kijk in de  database voor beoordelingsrichtlijn voor een compleet overzicht.

In de GWW-sector komen bouwproducten vrijwel altijd in contact met hemelwater, grondwater of oppervlaktewater. Voor grond en steenachtige producten is dan het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Met KOMO heeft u de zekerheid dat dit goed geborgd is. Dat is belangrijk omdat uiteindelijk de opdrachtgever met zijn aannemer verantwoordelijk worden gesteld indien niet aan de eisen wordt voldaan.

Veel bouwproducten en bouwdelen worden onder CE-markering geleverd. De toegevoegde van CE-markering om de aansluiting op de Nederlandse regelgeving aan te tonen is beperkt. Het Besluit Bodemkwaliteit is bijvoorbeeld nog niet geregeld onder de CE-markering. Het bouwproduct en/of het bouwdeel mag dan wel op de Nederlandse markt worden gebracht, maar de toepasser (de aannemer), de toezichthouder en/of de opdrachtgever zullen wel moeten nagegaan of de geleverde producten voldoen aan het (in Nederland)  vereiste kwaliteitsniveau.

Meer over de regelgeving en CE-markering.

In de GWW-sector bestaat wetgeving voor bepaalde prestaties van bouwwerken (Bouwbesluit), waaronder bijv. damwanden e.d. Daarnaast zijn er diverse zaken waarvoor geen regelgeving bestaat. Een opdrachtgever moet in zijn bestek of opdracht goed definiëren aan welke prestaties en/of specificaties een product, een bouwdeel, een bouwproces of een bouwwerk moet voldoen. Daarvoor is een groot aantal technische grondslagen beschikbaar. In de KOMO beoordelingsrichtlijnen wordt gebruikt gemaakt van de voor Nederland relevante technische grondslagen. Daarmee hebben de voorschrijvers een handig, betrouwbaar en transparant middel om de juiste kwalitatieve specificaties en prestaties te definiëren voor producten, bouwdelen en bouwprocessen. Dit heeft een toegevoegde waarde voor alle partners in de bouwketen: van opdrachtgever, voorschrijver, toezichthouder, inkoper, aannemer tot uiteindelijke gebruiker. Alle partijen weten met KOMO certificaten welke kwaliteit van bouwproducten, bouwdelen en bouwproducten wordt geleverd, meestal met eenduidige toepassings- en verwerkingsvoorschriften. Kiezen voor KOMO is kiezen voor efficiency, betrouwbaarheid, zekerheid en kwaliteit. Daarmee worden duurzame prestaties van het bouwproduct in hun toepassing en het bouwproces zeker gesteld en de risico’s beperkt.

Bij veel KOMO procescertificaten worden vaak ook zaken zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid geregeld.

Meer over de toegevoegde waarde van KOMO certificatie.

De markt over KOMO

Teus Zanen
Teus Zanen, AFNL We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw