Toegevoegde waarde

Een producent die kiest voor gecertificeerde bouwproducten, bouwdelen en bouwprocessen kiest voor efficiency, zekerheid, veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en vertrouwen.

Efficiency

Door certificatie kunnen kostbare en tijdrovende ingangscontroles eenvoudiger worden uitgevoerd of zelfs achterwege kunnen blijven. Investeringen in dure laboratoriumapparatuur kunnen worden beperkt. Bovendien wordt kennis gedeeld via de KOMO beoordelingsrichtlijn. Alleen relevante zaken worden gedeeld.

Zekerheid

Een deskundig extern instituut controleert continu de leverancier of de vastgestelde productspecificaties daadwerkelijk worden geleverd. Een kleine afwijking in de specificatie van grond- of hulpstoffen kan immers al tot grote afwijkingen in de prestaties van een bouwproduct leiden. Deze afwijkingen worden veelal pas later zichtbaar: of via hoge reparatiekosten achteraf of via sloop van het bouwwerk.

Veiligheid

KOMO procescertificaten houden rekening met veiligheid tijdens de uitvoeringsfase. Ook bestaan er specifieke schema's om de veiligheid binnen het bouwproces te verhogen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de KOMO procescertificaten 'Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering'.

Kwaliteit

KOMO staat voor kwaliteit, omdat onder verantwoordelijkheid van een College van Deskundige een KOMO beoordelingsrichtlijn wordt vastgesteld. In de Colleges van Deskundigen is alle benodigde kennis samengebracht. In de KOMO beoordelingsrichtlijn worden alle relevante kwaliteitseisen voor de grond- of hulpstof vastgelegd, inclusief een op de Nederlandse markt toegesneden controleregime om de kwaliteit zeker te stellen.

Duurzaamheid

Binnen KOMO worden ook de milieuhygiënische eisen geregeld, conform met Besluit bodemkwaliteit. Hierdoor wordt efficiënt zeker gesteld dat het bouwproduct of bouwdeel uiteindelijk voldoet aan de eisen. Duurzaamheid betekent ook dat het gebruik van kwalitatief hoogwaardige gecertificeerde bouwproducten, bouwdelen en bouwprocessen de basis vormt voor kwalitatief hoogwaardige en efficiënt geproduceerde bouwwerken. Er is relatief weinig afval bij de productie en er is maximale zekerheid over de optimale langdurige prestaties van het bouwwerk. De kans op veelvuldige reparaties of sloop is dus veel kleiner.

Vertrouwen

Afnemers en opdrachtgevers krijgen via KOMO certificatie het vertrouwen om innovatieve bouwproducten, bouwdelen en bouwprocessen toe te passen. Ook de overheid en verzekeraars hebben vertrouwen in de KOMO-systematiek. Verzekeraars en garantie-instituten gebruiken KOMO certificering vaak in hun polisvoorwaarden, gekoppeld aan premiereductie.

Wie deze voordelen optelt, kan alleen maar concluderen dat CE-markering nooit dezelfde zekerheden kan bieden. Lees meer.

De markt over KOMO

Roald van der Linde
Roald van der Linde, Tweede kamerlid VVD De consument vraagt meer