Uitvoering en bouwen

Door te bouwen met KOMO gecertificeerde producten, bouwsystemen of KOMO gecertificeerde realisatie processen en diensten toe te passen, kiest een bouwer voor reductie van faalkosten en een verhoging van efficiency en kwaliteit. er zijn geen ingangscontroles nodig en medewerkers kunnen daardoor probleemloos en direct aan de slag. Met KOMO certificaten hebben bouwers en hun opdrachtgevers de zekerheid dat het goed zit. Zonder KOMO certificatie zal moeten worden aangetoond dat de kwaliteit voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en regelgeving.

KOMO certificaten en attesten zijn transparant en zorgen ervoor dat door de gehele keten de relevante informatie (zoals prestaties, ontwerpvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften) beschikbaar zijn. Daarmee zijn KOMO certificaten en attesten een belangrijk handvat in het gezamenlijk streven naar reductie van faalkosten.

Veel deelprocessen in de bouw worden gerealiseerd door gespecialiseerde (onder)aannemers. Denk aan gecertificeerde installateurs, stukadoors, betonreparateurs, dakdekkers, applicateurs van wegmarkering en dergelijke. Voor vrijwel alle deelprocessen in de bouw zijn gecertificeerde gespecialiseerde (onder)aannemers beschikbaar. Ook door samen te werken met gecertificeerde toeleveranciers kiest de aannemer voor een verhoging van de kwaliteit en de efficiency en een reductie van de faalkosten, doordat aan alle kwaliteits- en wettelijke eisen wordt voldaan.

Ook bij DCM-contracten

Dit voordeel gaat ook op voor design-and-construct-and-maintain-opdrachten (DCM) die steeds vaker in de infrastructuur worden afgesloten. De aannemer is dan gedurende een bepaalde tijd verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud. Een project realiseren met KOMO gecertificeerde producten, processen en diensten helpt de beheer- en onderhoudskosten laag te houden.

KOMO certificaten en/of attesten zijn transparant en zorgen ervoor dat door de gehele keten de relevante informatie (zoals prestaties, ontwerpvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften) beschikbaar zijn. Daarmee zijn KOMO certificaten en attesten een belangrijk handvat in het gezamenlijk streven naar de reductie van faalkosten.

Veel deelprocessen in de infrastructuur worden gerealiseerd door gespecialiseerde aannemers. Denk bijvoorbeeld aan betonreparateurs, applicateurs van wegmarkering, bedrijven die veiligheidsvoorzieningen tijdens wegwerkzaamheden of geleiderails aanbrengen en dergelijke. Voor vrijwel alle deelprocessen in de infrastructuur zijn gecertificeerde gespecialiseerde aannemers beschikbaar. Ook door samen te werken met gecertificeerde toeleveranciers kiest de aannemer voor een verhoging van de kwaliteit en de efficiency en een reductie van de faalkosten, doordat aan alle kwaliteits- en wettelijke eisen wordt voldaan.

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken