Woning- en utiliteitsbouw

In de woning- en utiliteitsbouw worden duurzaamheid en daarmee de kwaliteit van bouwproducten en bouwprocessen steeds belangrijker. In deze sector komen daarom alle varianten van KOMO certificaten en attesten voor:

Het KOMO pakket voor de woningbouw omvat certificaten en/of attesten voor alle materiaalsoorten (beton, staal, hout, kunststof, keramische en steenachtige materialen, enz.). Het betreft vrijwel alle toepassingen, van fundering tot dak, van gevelbekleding tot binnenwandafwerking. Ook wandafwerkingen, verfsystemen en complete bouwdelen zoals complete dakkapellen, dakelementen en serres zijn KOMO gecertificeerd. Zelfs complete energiezuinige woningen, houtskeletwoningen, woonwagens, woonarken en verplaatsbare units maken deel uit van het KOMO pakket. Kijk in de  database van beoordelingsrichtlijnen (BRL'en) en in de certificaten database om alle gecertificeerde producten, bouwdelen, realisatieprocessen, diensten en managementsystemen te bekijken.

Ook voor innovatieve producten en realisatie processen is KOMO interessant. Met KOMO hebben de afnemers meer zekerheid over de kwaliteit en prestaties. KOMO en haar licentienemers werken dan ook continu aan de ontwikkeling van nieuwe certificatieschema's.

KOMO in de uitvoeringsfase

Steeds meer realisatie processen in de bouw worden door gecertificeerde bouwers (aannemers en/of onderaannemers) uitgevoerd. De combinatie van kwalitatief hoogwaardige, KOMO gecertificeerde bouwproducten, geïnstalleerd of verwerkt door gecertificeerde verwerkers of installateurs, is een waarborg voor optimale duurzame prestaties. Bij veel KOMO procescertificaten worden vaak ook zaken zoals opleiding, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid geregeld. Denk bijvoorbeeld aan dakdekken, isoleren en metselen. Voor afbouw- en installatiewerkzaamheden zijn er specifieke merken voorhanden, nl. KOMO-Afbouw en KOMO-Instal.

De borging van de bouwkwaliteit is een essentieel onderdeel van de  uitvoeringsfase. Zo bestaat BRL 5006 voor certificatie van toezicht op de bouw en BRL 5019 voor bouwplantoetsing. Deze laatste wordt momenteel aangepast voor de kwaliteitsborging om te kunnen fungeren als deelinstrument voor wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb).

KOMO in het voortraject

Ook in het voortraject wordt KOMO-kwaliteitsborging steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan de KOMO-gecertificeerde EPA-adviseurs (Energie Prestatie Advies), die bijdragen aan de vermindering van het energiegebruik van woningen.

Daarnaast bestaat BRL 5019 voor de toetsing van bouwplannen en is BRL 5022 in ontwikkeling voor het onder certificatie opstellen van bouwplannen.

Een keuze voor KOMO-gecertificeerde producten, bouwdelen en processen is een keuze voor kwaliteit, efficiency, zekerheid en aansluiting op de marktwensen.

Meer over de toegevoegde waarde van KOMO certificatie.

KOMO en garantie

KOMO certificatie is geen garantieregeling. Wel worden de KOMO certificaten als handvat gebruikt bij diverse verzekeringspolissen en garantieregelingen in de bouw.

KOMO en het Bouwbesluit

In Nederland moeten bouwwerken voldoen aan het Bouwbesluit. Dit besluit wordt geregeld aangepast. KOMO zorgt ervoor dat KOMO certificaten en attesten altijd aansluiten op het Bouwbesluit. Met KOMO-certificatie wordt daardoor altijd voldaan aan de wettelijke eisen en dienen deze als voldoende bewijs dat aan relevante eisen van het Bouwbesluit is voldaan.
Meer over KOMO en de bouwregels.

Veel bouwproducten en bouwdelen worden ook onder CE-markering geleverd. De toegevoegde waarde van CE-markering om de aansluiting op het Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit en Besluit Bodemkwaliteit) aan te tonen is beperkt.

Meer over de regelgeving en CE-markering.

KOMO en het Besluit bodemkwaliteit

Voor steenachtige bouwproducten die in contact kunnen komen met regen- of grondwater of oppervlaktewater (in de gebouwschil of de fundering) is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Met KOMO heeft u de zekerheid dat dit ook goed geborgd is. Die zekerheid is van belang: uiteindelijk worden de opdrachtgever met zijn aannemer verantwoordelijk gesteld als niet aan deze wettelijke eisen wordt voldaan.

KOMO kwaliteitsverklaringen worden door het bevoegd gezag geaccepteerd als voldoende bewijs dat aan relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit is voldaan.
Meer over KOMO en de bouwregels.

De markt over KOMO

Teus Zanen
Teus Zanen, AFNL We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw