Bouw op de KOMO systematiek
logo Nederland bouwt op KOMO Direct naar certificaten

Woningbouw

In de woningbouw worden duurzaamheid en daarmee de kwaliteit van bouwproducten en bouwprocessen steeds belangrijker. In deze sector komen daarom alle varianten van KOMO-kwaliteitsverklaringen voor:

Het KOMO-pakket voor de woningbouw omvat kwaliteitsverklaringen voor alle materiaalsoorten (beton, hout, kunststof, keramische materialen, steenachtige materialen en metalen). Het betreft vrijwel alle toepassingen: van fundering tot dak, van gevelbekleding tot binnenwandafwerking. Ook wandafwerkingen, vloerbedekking, verfsystemen en complete bouwdelen zoals complete dakkapellen, dakelementen en serres vallen onder KOMO. Zelfs complete houtskeletwoningen, woonwagens en verplaatsbare units maken deel uit van het KOMO-pakket. Kijk in de database van beoordelingsrichtlijnen en in de Certificaten scout om alle gecertificeerde producten, bouwdelen en processen te bekijken.
Ook voor innovatieve producten is KOMO interessant. Daarom werkt KOMO continu aan de ontwikkeling van nieuwe certificatieschema's.

KOMO in de uitvoeringsfase

Steeds meer bouwprocessen in de woningbouw worden door gecertificeerde aannemers uitgevoerd. De combinatie van kwalitatief hoogwaardige, KOMO-gecertificeerde bouwproducten, geïnstalleerd of verwerkt door gecertificeerde verwerkers of installateurs, is een waarborg voor optimale duurzame prestaties. Bij veel KOMO-procescertificaten worden vaak ook zaken zoals opleiding, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid geregeld. Denk bijvoorbeeld aan dakdekken, isoleren en metselen. Voor afbouw- en installatiewerkzaamheden zijn er specifieke merken voorhanden: KOMO-Afbouw en KOMO-Instal.

KOMO in het voortraject

Ook in het voortraject wordt KOMO-kwaliteitsborging steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan de KOMO-gecertificeerde EPA-adviseurs (Energie Prestatie Advies), die bijdragen aan de vermindering van het energiegebruik van woningen.

Een keuze voor KOMO-gecertificeerde producten, bouwdelen en processen is een keuze voor kwaliteit, efficiency, zekerheid en aansluiting op de marktwensen.
Meer over de toegevoegde waarde van KOMO-certificatie in de woningbouw.

KOMO en garantie

KOMO-certificatie is geen garantieregeling. Wel worden de KOMO-kwaliteitsverklaringen als handvat gebruikt bij de meeste verzekeringspolissen en garantieregelingen in de bouw.

KOMO en het Bouwbesluit

In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Dit besluit wordt regelmatig aangepast. KOMO zorgt ervoor dat KOMO-kwaliteitsverklaringen altijd aansluiten op het Bouwbesluit. Met KOMO-certificatie wordt daardoor altijd voldaan aan de wettelijke eisen. In de Certificaten Scout staat voor elk certificaat duidelijk aangegeven of het aansluit op het Bouwbesluit.

KOMO en het Besluit bodemkwaliteit

Voor steenachtige bouwproducten in de gebouwschil en de fundering is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Met KOMO heeft u de zekerheid dat dit ook goed geborgd is. Die zekerheid is van belang: uiteindelijk worden de opdrachtgever met zijn aannemer verantwoordelijk gesteld als niet aan deze wettelijke eisen wordt voldaan.

KOMO-certificaten worden door de Nederlandse overheid erkend via de Stichting Bouwkwaliteit en daarmee aangemerkt als voldoende bewijs dat aan relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit is voldaan.
Meer over KOMO en de bouwregels.

Veel bouwproducten en bouwdelen worden ook onder CE-markering geleverd. De toegevoegde waarde van CE-markering om de aansluiting op het Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit en Besluit Bodemkwaliteit) aan te tonen is beperkt.
Meer over de regelgeving en CE-markering in de utiliteitssector

Nieuws

2015 gestart met nieuwe KOMO-Certificaten Kalkzandsteen
Lees meer

Voortgang in de erkenningsprocedure van KOMO BRL-en
Lees meer

FAQ "KOMO-CE markering" is op KOMO site aangepast!...
Lees meer