KOMO-Instal, het KOMO-keurmerk voor de installatiesector

KOMO-Instal is een KOMO-keurmerk, specifiek voor de installatiesector. Met een KOMO-Instal certificaat toont een installateur de professionaliteit van zijn onderneming en de vakbekwaamheid van zijn medewerkers aan. Zakelijke opdrachtgevers en consumenten krijgen met deze certificaten de zekerheid dat installaties duurzaam zijn en veilig zijn ontworpen. De prestaties van de gecertificeerde installaties sluiten optimaal aan bij hoge eisen, zoals een gezond binnenklimaat.

Een KOMO-Instal certificaat wordt in het algemeen door het bevoegd gezag geaccepteerd als voldoende bewijs dat aan de regelgeving wordt voldaan. Daarom is een keuze voor een KOMO-Instal adviseur of installateur een keuze voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

Meer informatie over de beoordelingsrichtlijnen van KOMO (zoals de BRL 6000-serie) staan in de Database voor beoordelingsrichtlijnen

KOMO-Instal omvat momenteel de volgende werkgebieden:

  • Ontwerpen, installeren en beheren van installaties (algemeen)
  • Legionella-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties
  • Bodemenergiesystemen (bovengrondse deel)

Zoekt u een KOMO-Instal gecertificeerde adviseur of installateur bij u in de buurt? Kijk dan in onze certificaten database.

De markt over KOMO

Roald van der Linde
Roald van der Linde, Tweede kamerlid VVD De consument vraagt meer