Categorieën

De beoordelingsrichtlijnen, certificaten en attesten zijn verdeeld in categorieën die zijn gebaseerd op NEN 2699 'Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling'. De betreffende indeling is zichtbaar bij de certificatendatabase en BRL'en database. Aan deze indeling zijn een aantal hoofdcategorieën toegevoegd. De hoofdindeling is:

 • Bouwwerken:
  • Binnenwanden afbouwen en afwerken
  • Dakafbouwen en dakafwerking
  • Funderingen
  • Gevelafbouw en gevelafwerking
  • Plafonds binnen en buiten
  • Skelet
  • Terrein en grondwerken
  • Trappen en hellingbanen
  • Units
  • Vaste inrichting
  • Vloeren afbouwen en afwerken
 • Energiezuinig bouwen
 • Engineering, advisering en software
 • GWW - infrastructurele voorzieningen
 • Hulpstoffen en halffabricaten
 • Installaties bouwwerken
 • Materieel
 • Milieu
 • Producten
 • Projectvoorzieningen
 • recreatie (voorzieningen, enz.)

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken