Wie zijn de certificerende instellingen voor de KOMO-keurmerken?

Stichting KOMO beheert de verschillende KOMO-keurmerken. Het certificeren van producten, processen, diensten en management systemen is echter niet de verantwoordelijkheid van Stichting KOMO, maar van gerenommeerde certificatie-instellingen: de licentienemers. Zij schrijven de KOMO-beoordelingsrichtlijnen en toetsen bouwproducten, bouwprocessen, diensten en management systemen voor de bouwsector aan deze richtlijnen. Daarna geven zij KOMO-certificaten af.

Stichting KOMO controleert of de KOMO-beoordelingsrichtlijnen voldoen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard. Ook de KOMO-licentienemers worden gecontroleerd. Om te mogen certificeren moeten certificerende instellingen door de Raad voor Accreditatie (RvA) worden geaccrediteerd. Dit gebeurt volgens internationale normen.

Op dit moment heeft Stichting KOMO licentieovereenkomsten met de navolgende gerenommeerde organisaties voor het verstrekken van certificaten:

De meeste van deze instellingen beheren eveneens beoordelingsrichtlijnen. 

Voor het beheer van beoordelingsrichtlijnen heeft de Stichting KOMO eveneens overeenkomsten gesloten met:

Deze stichtingen beheren de beoordelingsrichtlijnen voor respectievelijk de recyclingbranche, de installatiebranche, de branche voor wegmarkeringen en de bodemsector. 

De markt over KOMO

Hans Ouwerkerk
Hans Ouwerkerk, Directeur Martens Kunststoffen De kwaliteitsborging in Nederland is van hoog niveau