KOMO introduceert het KOMO Risicomodel 

een deelinstrument van KIK, het KOMO Instrument kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging in de bouw krijgt een belangrijke impuls. De verantwoordelijk en aansprakelijkheid van de bouwers wordt aangescherpt door een omkering van de bewijslast. Daarnaast is de Wet kwaliteitsborging in voorbereiding welke beoogt de toetsing aan het Bouwbesluit bij de markt te leggen, te privatiseren. Op verzoek van de markt, verenigd in het Platform Voorbereiding Stelselherziening( PVS), is KIK ontwikkeld, het KOMO Instrument Kwaliteitsborging. 

Als onderdeel van KIK is het KOMO Risicomodel ontwikkeld, een web applicatie waarmee op projectniveau systematisch een risico gestuurde borgingsstrategie wordt vastgesteld. Dit plan vormt de leidraad voor het werk van de kwaliteitsborger, uit te voeren conform bijv. de BRL 5019, welke daarna uitmondt uit in het KOMO Bouwrapport waarin de verantwoording is opgenomen dat wordt voldaan aan publieke eisen (Bouwbesluit) en private eisen (zoals goed en deugdelijk werk, project specifieke eisen en criteria verzekeraar).

Bekijk hier de introductiefilm van het KOMO Risicomodel.

De markt over KOMO

Henry Meijdam
Henry Meijdam, Voorzitter stichting KOMO Consument heeft behoefte aan kwaliteitscontrole