Controle en sanctiebeleid

De vereiste externe controle van een CE-gemarkeerd product, de Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid (AVCP-systeem) is vastgelegd in bijlage ZA.2 van de bijbehorende geharmoniseerde Europese norm (hEN). In deze bijlage is aangegeven welke controles moeten worden uitgevoerd en door wie. Soms heeft een certificatie instelling (Notified Body) een rol bij een beperkt aantal aspecten van de interne kwaliteitsbewaking of bij het uitvoeren van de testen. In sommige gevallen is externe controle geheel niet van toepassing. Bij producten die voorzien zijn van het KOMO-logo, is echter externe controle van het productieproces altijd verplicht. De certificatie instellingen zijn bij alle facetten van kwaliteitsborging betrokken. Daarom bieden KOMO kwaliteitsverklaringen extra zekerheid aan alle bouwpartners.

De lidstaten van de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor de controle van de CE-markering. Nederland heeft dit opgedragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In het kader van KOMO kwaliteitsverklaringen controleren certificatie instellingen geregeld de productspecificaties en productieprocessen. Deze certificatie instellingen worden weer gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). In de KOMO beoordelingsrichtlijnen is bovendien een effectief sanctiebeleid opgenomen, dat eenduidig op het betreffende marktsegment is gericht. Bij klachten over producten of bouwdelen zijn de certificerende instellingen en KOMO eenvoudig te bereiken voor vragen.

Overzicht AVCP systemen

AVCP- systeem Taak producent Taak Notified Body Basis CE-marketing
4 Testen prototype product t.a.v. te declareren essentiële kenmerken
Controle productieproces incl. monstername en het testen van monsters t.a.v. gedeclareerde essentiële kenmerken
Geen Producent eigen prestatieverklaring
3 Controle productieproces incl. monstername en het testen van monsters t.a.v. gedeclareerde essentiële kenmerken Testen prototype product t.a.v. door producent te declareren essentiële kenmerken op basis van door de producent verstrekte monsters Producent eigen Prestatieverklaring
2+ Testen prototype product t.a.v. te declareren essentiële kenmerken

Controle productieproces incl. monstername en het testen van monsters t.a.v. gedeclareerde essentiële kenmerken
Certificatie productiecontrole t.a.v. door producent gedeclareerde essentiële kenmerken op basis van:
• Eerste inspectie
• Geregelde controles, bewaking en beoordeling
Producent eigen Prestatieverklaring
+
Conformiteitsverklaring productieproces
1 Bemonstering prototype test
Controle productieproces incl. monstername en het testen van monsters t.a.v. gedeclareerde essentiële kenmerken


Certificatie prestatiebestendigheid t.a.v. door producent gedeclareerde essentiële kenmerken op basis van:
• Testen prototype product t.a.v. te declareren essentiële kenmerken excl. bemonstering
• Eerste inspectie productieproces
• Geregelde controles, bewaking en beoordeling productieproces
Producent eigen Prestatieverklaring
+
Conformiteitsverklaring productieproces
1+ Controle productieproces incl. monstername en het testen van monsters t.a.v. gedeclareerde essentiële kenmerken Certificatie prestatiebestendigheid t.a.v. door producent gedeclareerde essentiële kenmerken op basis van:
• Testen prototype product t.a.v. te declareren essentiële kenmerken incl. bemonstering
• Eerste inspectie productieproces
• Geregelde controles, bewaking en beoordeling productieproces incl. monstername en beproeving monsters
Producent eigen Prestatieverklaring + Certificaat prestatie bestendigheid.

De markt over KOMO

Teus Zanen
Teus Zanen, AFNL We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw