Verordening bouwproducten

De Europese Verordening bouwproducten (of Construction Products Regulation of CPR) is sinds 1 juli 2013 de opvolger van de Europese Richtlijn bouwproducten (of Construction Products Directive of CPD). Het doel van de verordening is het wegnemen van handelsbarrières binnen de Europese Unie en de geassocieerde landen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de productkenmerken in alle aangesloten landen op eenzelfde worden bepaald.

In de verordening is geregeld wat marktpartijen die een bouwproduct op de markt brengen moeten doen indien voor het betreffende product een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • Het bepalen van één of meerdere productkenmerken, de zgn. essentiële kenmerken, volgens de in de geharmoniseerde Europese norm opgenomen bepalingsmethode of aangewezen Europese norm.
  • Het opstellen van een Prestatieverklaring (of DoP) met daarin de bepaalde waarde en het beoogd gebruik van het product
  • Het aanbrengen van het CE-teken op het product en/of verpakking

Een lijst van de geldende geharmoniseerde normen, en waarvoor dus CE-markering verplicht is, wordt geregeld gepubliceerd in het officiële orgaan van de Europese Unie.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op de website van het contactpunt bouwproducten na te gaan of voor een bepaald product een geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing is.

De markt over KOMO

Albert de Vries
Albert de Vries , Tweede kamerlid PVDA Alles vastleggen in één bouwdossier