KOMO-beoordelingsrichtlijnen sluiten aan op wettelijke bouwregels

Bouwstoffen, producten, bouwdelen, gebouwen en bouwprocessen die KOMO-gecertificeerd zijn, worden altijd getoetst aan Nederlandse eisen die relevant zijn voor de toepassing. Dit zijn zowel het Bouwbesluit als het Besluit bodemkwaliteit.

De KOMO-beoordelingsrichtlijnen laten de wettelijke eisen aansluiten op de toepassing van een materiaal, product, systeem of proces in een bouwdeel of in het gehele bouwwerk. In de beoordelingsrichtlijnen van KOMO staan de relevant wetsartikelen en hoe de aansluiting is geregeld. Voor een voorbeeld van een aansluittabel Bouwbesluit klik hier  Door deze transparante en toegankelijke wijze kan de bouw met vertrouwen KOMO-gecertificeerde producten, bouwdelen en bouwprocessen toepassen.

In de Database Kwaliteitsverklaringen staat bij elke kwaliteitsverklaring of attest aangegeven met welke regelgeving conformiteit is aangetoond. Ook op het voorblad van een KOMO kwaliteitsverklaring of attest staat aangegeven of met welke regelgeving (Bouwbesluit en/of Besluit Bodemkwaliteit) conformiteit is aangetoond. Bekijk een voorbeeld van het voorblad. Bovendien verwoorden de KOMO kwaliteitsverklaringen en attesten eenduidig de voor de regelgeving relevante prestaties en eventuele randvoorwaarden.

Toetsende overheden accepteren KOMO kwaliteitsverklaringen als voldoende bewijs dat aan de regelgeving wordt voldaan. Kortom, het ontwerpen en bouwen met producten, materialen en systemen die beschikken over een KOMO-kwaliteitsverklaring vergemakkelijkt de bouwvergunningprocedure: conformiteit met de relevante regelgeving is al aangetoond.

Vanzelfsprekend zijn in de beoordelingsrichtlijnen van KOMO ook altijd de relevante markteisen opgenomen. Deze markteisen zijn door alle bij het bouwen betrokken partijen geformuleerd om de realisatie van kwalitatief hoogwaardige bouwwerken te waarborgen. Zo representeert het KOMO-keurmerk betrouwbaarheid, onafhankelijke kwaliteitscontrole door derden en het voldoen aan de bouwregelgeving. Dat geeft de bouw zekerheid en voorkomt risico’s.

Meer over KOMO en het bouwbesluit.
Meer over KOMO en het besluit Bodemkwaliteit.

De markt over KOMO

Hans Ouwerkerk
Hans Ouwerkerk, Directeur Martens Kunststoffen De kwaliteitsborging in Nederland is van hoog niveau