Alle KOMO-certificaathouders in Bouwbesluitonline én in STABU besteksystematiek


Vlnr: Teus Schimmel, voorzitter BNB; Marc Verhage, directeur STABU; Ton Jans, directeur KOMO; Bastiaan Benz, directeur BRIS; Oscar van Doorn, directeur SKH. | Vlnr: Teus Schimmel, voorzitter BNB; Marc Verhage, directeur STABU; Ton Jans, directeur KOMO; Bastiaan Benz, directeur BRIS; Oscar van Doorn, directeur SKH.

Alle KOMO BRL-en plus alle KOMO-certificaten zijn in de nabije toekomst rechtstreeks en gratis raadpleegbaar via zowel Bouwbesluitonline (ca. 60.000 bezoekers per maand) als de STABU besteksystematiek. Bij iedere BRL worden direct ook alle betreffende KOMO-certificaathouders vermeld. U dus ook!

Afbeelding: v.l.n.r. Teus Schimmel, voorzitter BNB; Marc Verhage, directeur STABU; Ton Jans, directeur KOMO; Bastiaan Benz, directeur BRIS; Oscar van Doorn, directeur SKH.

U staat vooraan in de markt

Een belangrijke en uiterst positieve ontwikkeling voor u als KOMO-certificaat en/of -attesthouder, want u komt zo nog prominenter in de markt te staan.
KOMO blijft dan ook voortdurend meerwaarde creëren voor houders van certificaten en attesten. Dat is ook logisch: het zijn bij uitstek bedrijven die permanent investeren in verdergaande kwaliteit en innovatie. En die dus een bijdrage leveren aan de algehele bouwkwaliteit. Of het nou gaat om grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten, bouwsystemen, realisatieprocessen of diensten voor de bouw- en infraketen: als er KOMO op staat, voldoet het aan alle geldende eisen van zowel marktpartijen als overheden. En is dus sprake van optimale, objectieve kwaliteit.

Intensieve samenwerking

De KOMO BRL-en, certificaten, attesten en certificaat- en attesthouders worden opgenomen in een intelligent digitaal platform dat alle BRL-en en Kwaliteits-verklaringen ontsluit en doorzoekbaar maakt (ook op trefwoorden), dat rechtstreeks gekoppeld wordt aan Bouwbesluit.nl en de STABU besteksystematiek. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking op dit gebied tussen KOMO, STABU, BRIS en de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB. Deze partijen tekenden daartoe dinsdag 3 juli 2018 een ‘Letter of Intent’, die de uitgangspunten voor een volledige intelligente digitale ontsluiting van KOMO-geborgde kwaliteit voor bouw en infra vastlegt.

Nieuwe initiateven niet onopgemerkt

In de vakpers wordt regelmatig melding gemaakt van alle nieuwe ontwikkelingen rond KOMO-certificering. Zo wijdt onder andere het ArchitectenPunt Magazine (editie 7) een artikel aan het feit dat KOMO-certificaathouders aanwezig zullen zijn in Bouwbesluitonline en de STABU besteksystematiek (zie hier; pagina 204). Het magazine Stedenbouw signaleert de groeiende betekenis van KOMO-certificaten in internationaal verband: bekijk het artikel hier. Diverse media onderstrepen het nieuwe KOMO-attest op de installatie van dakkapellen, natuurlijk niet in de laatste plaats de attesthouders zelf, zoals in dit artikel.

Menu sluiten
Komo