BRL speciaal voor innovatieve producten en processen


KOMO luistert naar de markt en signaleert een behoefte aan een alternatieve borgingssystematiek, op maat gesneden voor innovatieve producten en processen. De ‘traditionele’ certificatie- of attesteringsmethodiek biedt daarvoor, vinden sommigen, niet altijd soelaas. Daarom hebben wij de zogenoemde iBRL (innovatie BRL) ontwikkeld: snel, vertrouwelijk en helemaal KOMO.

Kortere doorloopperiode
De iBRL leidt tot een KOMO-innovatiecertificaat. Het KOMO-innovatiecertificaat onderscheidt zich van andere KOMO-certificaten doordat:

  • sprake is van een verkorte procedure: u profiteert sneller van de voordelen van het KOMO-certificering;
  • de concurrentie niet kan ‘meekijken’; de procedure is vertrouwelijk;
  • het KOMO-innovatiecertificaat een looptijd heeft van 3 jaar;
  • de vervolgstap is reguliere KOMO-certificering.

Vertrouwelijk: concurrent kijkt niet mee
Producenten zijn soms niet bereid om details omtrent innovatieve producten prijs te geven aan een begeleidings¬commis¬sie en een college van deskundigen, omdat onvoldoende gewaarborgd kan worden dat de leden van deze commissies vertrouwelijk met de informatie om zullen gaan. Maar in de bouw- en infrawereld blijft altijd behoefte bestaan aan een verklaring van een onafhankelijke derde partij, om zo de afnemers van de kwaliteit van het product te overtuigen. Het liefst hét bewijs van kwaliteit: KOMO. Het KOMO-innovatiecertificaat combineert vertrouwelijkheid met een onderscheidende uitstraling.

Nu aanmelden kan
Gebleken is dat van diverse kanten al belangstelling voor deze nieuwe borgingssystematiek aanwezig is. Bedrijven hebben dan ook de mogelijkheid om zich aan te melden. Wilt u dat ook? Stuur KOMO een mail en wij nemen contact met u op.

Menu sluiten
Komo