Kwaliteitsborging van voltooide bouwwerk

KOMO betrokken bij grote koploperprojecten Wkb + KiK

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen, gaan direct al 10+-Wkb-trajecten van start. Doel is om te wennen aan het samenwerken onder de nieuwe regelgeving en praktijkervaring op te doen. Primair wordt er gewerkt aan vertrouwen, verduidelijken, verbinden en voordelen duidelijk maken. Onder andere KiK van KOMO gaat worden beproefd als ‘Wkb instrument’, terwijl gemeenten en bouwpartners nader kennismaken met hun nieuwe rol in een toekomstig bouwstelsel.

 

De activiteiten vinden plaats in het kader van ‘Klaar voor Kwaliteit’. Dat is de output van een bestuursakkoord tussen minister Ollongren en de VNG, de belangenbehartiger van de Nederlandse gemeenten. In het project Klaar voor Kwaliteit wordt op een samenhangende manier invulling gegeven aan de volgende doelen:

  • vergroten van de bewustwording bij gemeenten en in de bouwkolom.
  • verlagen van de toepassingsdrempel.
  • bijdragen aan dialoog over de Wkb.

 

De nieuwe wetgeving en uw positie als KOMO-certificaathouder

De proefnemingen in het kader van ‘Klaar voor Kwaliteit’ bereiden de bouwwereld voor op de nieuwe bouwwetgeving. Onder die wetgeving wordt vooraf geborgde kwaliteit van bouwproducten en bouwprocessen gehonoreerd. Dat betekent dat u als KOMO-certificaathouder in een nog gunstiger positie ten opzichte van de bouwkolom komt te staan.

 

Bekijk dit blog voor nadere informatie over het project Klaar voor Kwaliteit. https://www.komo.nl/blog/klaar-voor-kwaliteit-proefprojecten-wkb/

Menu sluiten
Komo