Marktpartijen vragen om KOMO. Van corporatie tot vastgoedtycoon


Modern Street with Terraced Real Estate for Families in the Netherlands

André Snippe, Vastgoedman van het Jaar 2017: “Het KOMO-certificaat speelt in de bouw een belangrijke rol en dat is in ieders belang.” Woningcorporatie Staedion: “In onze bestekken staat dat KOMO-gecertificeerde producten toegepast moeten worden. En dat voor bouwprocessen zo mogelijk KOMO-gecertificeerde bedrijven moeten worden ingeschakeld.” De markt vraagt om KOMO. En dat groeit.

Van architect tot agro-vastgoedadviseur, van woningkoper tot bouwbedrijf: het gezag van het KOMO-keurmerk staat niet ter discussie. Iedereen zoekt zekerheid. KOMO certificatie/attestering via uw vertrouwde certificatie-instelling biedt dat. Sterker nog: de vraag naar het 100% vrijwillige en private KOMO-keurmerk neemt alleen maar toe. Daar veranderen door Europa verplichte CE-markering of andere ontwikkelingen niets aan. KOMO en CE. Wat zijn de verschillen?

KOMO-procescertificaten groeien in waarde

Een te signaleren trend is de groei van het belang van KOMO-procescertificaten.
 Het gaat in de bouw- en infrasector immers niet alleen om het toepassen van de beste materialen. Die beste materialen dienen ook op de best mogelijke wijze verwerkt te worden, om zo de bouwkwaliteit te bereiken die is gewenst.
 Wij verwachten een stijgende vraag naar KOMO-procescertificaten, zéker tegen de achtergrond van de voorgenomen hervorming van het bouwstelsel.

Bouwen met vertrouwen = bouwen op KOMO

In de woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw, oftewel de bouw- en infrasector, vragen opdrachtgevers, woonconsumenten en beheerders om KOMO-kwaliteit. Architecten en andere voorschrijvers baseren er hun bestekken op. Een ontwikkeling die met voortschrijdende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden alleen maar toeneemt. Met KOMO-gecertificeerde producten en bouwprocessen bewijst de bouw- en infrakolom: er is voldaan aan alle geldende (inter)nationale wettelijke regelgeving. En bovendien aan alle markt- en projectspecifieke eisen, zoals die collectief zijn vastgelegd. Duidelijker kan toch niet?

Menu sluiten
Komo