Wkb wet: KOMO-procescertificatie stevig in de lift


De vraag naar KOMO-gecertificeerde bouwprocessen zit stevig in de lift. Dat komt ook omdat de Wkb wet z’n schaduw vooruit werpt. Tegelijk met de Wkb gaat het Burgerlijk Wetboek veranderen. Iedere bouwer krijgt bewijslast en moet zwart-op-wit kunnen aantonen dat hij, bij elk project opnieuw, goed werk heeft geleverd.

Bouwprocessen met geborgde kwaliteit

De bouw- en infrabedrijven gaan hun nieuwe verantwoordelijkheid en aansprake-lijkheid natuurlijk verleggen naar onderaannemers, applicateurs en toeleveran-ciers. Van hen wordt verwacht dat zij producten gebruiken waarvan de kwaliteit vooraf is geborgd. En die toepassen via bouwprocessen waarvoor hetzelfde geldt. Het antwoord: producten en bouwprocessen met KOMO-certificaat of –attest.

Realisatiekwaliteit objectief getoetst

Ieder bouwproces in bouw en infra kan KOMO-gecertificeerd worden. Een KOMO-procescertificaat verklaart dat u bij een specifiek bouwproces (bijvoorbeeld: het aanbrengen van gevelplaten of het in de bouw installeren van een systeemkozijn) voldoet aan vooraf door onafhankelijke deskundigen vastgestelde kwaliteitseisen. En dat een geaccrediteerde certificatie-instelling achteraf controleert of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk conform de vastgestelde normen is bereikt.

Goed werk direct kunnen aantonen

Een KOMO-procescertificaat bewijst dus bijvoorbeeld dat u de gevelplaten of kozijnen aanbrengt conform de objectieve, in de markt aanvaarde normen die daarvoor gelden en het eindresultaat voldoet. Het certificaat omschrijft heel precies voor welk proces het certificaat als bewijs is afgegeven. Is er gebouwd met gecertificeerde producten volgens processen met een KOMO-certificaat of attest? Dan is de kwaliteit direct aantoonbaar. Conform de Wkb.

Wilt u KOMO-gecertificeerd worden voor een of meer bouwprocessen? Klik hier voor informatie.

Menu sluiten
Komo