Bestekservice

De KOMO-bestekservice is een online catalogus met honderden bestekspecificaties van KOMO-gecertificeerde producten, realisatieprocessen en diensten – speciaal voor architecten, ontwerpers en andere voorschrijvers in de bouw- en infrasector. Met deze gratis bestekservice brengt KOMO vraag en aanbod naar objectief getoetste (product)informatie, zowel bij voorschrijvers als in de bouw- en inframarkt, samen. De bestekspecificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificatie-instellingen, vervolgens steeds geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. De catalogus is een onderdeel van het Open Specificatie Formaat (OSF) en is gratis raadpleegbaar en te gebruiken in besteksoftware. Ga naar meer informatie over KOMO-bestekservice

Menu sluiten
KOMO