Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

In 2017 door de Tweede Kamer aangenomen wetswijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Burgerlijk wetboek (Bw). De wijziging van de woningwet regelt dat bij vergunningplichtige bouwwerken een door de Toelatingsorganisatie toegelaten instrument voor de kwaliteitsborging moet worden toegepast en dat het instrument moet worden toegepast door een door het instrument toegelaten kwaliteitsborger.

In de wijziging van het Burgerlijk Wetboek maakt de wetswijziging o.a. de bouwbedrijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat zij bouwen, ook bij niet-vergunningplichtige bouwwerken.

In de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt t.a.v. een vergunningaanvraag onderscheidt gemaakt tussen de het ‘vergunningsdeel’ en een bouwtechnisch deel.

Het wetsvoorstel is in de Eerste Kamer (nog) niet in stemming gebracht.

Uitleg vindt u hier. En hier vindt u de meest veelgestelde vragen over de Wkb en de antwoorden daarop.

Menu sluiten
Komo