Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
ATT-540/4
ATT-540/4
Datum afgifte
06-09-2019
06-09-2019
Geldig tot
16-09-2021
16-09-2021
Status
Vervallen per 16 sep. 2021
Vervallen per 16 sep. 2021
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Attest
Attest
Certificatie instelling
SGS Intron Certificatie B.V.
SGS Intron Certificatie B.V.
Documenten
KV bestand Attest ATT-540-4 signed.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
SealEco AB
SealEco AB
Adres
Kävsjövägen 28
Kävsjövägen 28
Postcode
331 35
331 35
Plaats
VÄRNAMO
VÄRNAMO
Land
Zweden
Zweden
Telefoonnummer
0046-370510100
0046-370510100
E-mailadres info@sealeco.com
Website http://www.sealeco.com
Menu sluiten
Komo