Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
IKB1081-bbk/15
IKB1081-bbk/15
Datum afgifte
01-01-2015
01-01-2015
Geldig tot
10-03-2016
10-03-2016
Status
Vervallen per 10 mrt. 2016
Vervallen per 10 mrt. 2016
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Productcertificaat
Productcertificaat
Certificatie instelling
SKG-IKOB Certificatie
SKG-IKOB Certificatie
Documenten
KV bestand Calduran IKB1081 d_d_ 2015-01-01 bbk.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Calduran Kalkzandsteen
Calduran Kalkzandsteen
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
Komo