Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
IKB1110
IKB1110
Datum afgifte
01-07-2017
01-07-2017
Geldig tot
01-07-2022
01-07-2022
Status
Geldig
Geldig
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Productcertificaat
Productcertificaat
Certificatie instelling
SKG-IKOB Certificatie
SKG-IKOB Certificatie
Documenten
KV bestand Recycling Kombinatie REKO IKB1110-kv d.d. 2017-07-01.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Recycling Kombinatie REKO BV
Recycling Kombinatie REKO BV
Adres
Vondelingenplaat 17
Vondelingenplaat 17
Postcode
3196 KL
3196 KL
Plaats
Vondelingenplaat Rt
Vondelingenplaat Rt
Land
Nederland
Nederland
Telefoonnummer
(010) 472 40 80
(010) 472 40 80
Menu sluiten
Komo