Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
INTRON LT-001/4
INTRON LT-001/4
Datum afgifte
01-09-2009
01-09-2009
Geldig tot
01-09-2012
01-09-2012
Status
Vervallen per 1 sep. 2012
Vervallen per 1 sep. 2012
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Productcertificaat
Productcertificaat
Certificatie instelling
SGS Intron Certificatie B.V.
SGS Intron Certificatie B.V.
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Argex NV
Argex NV
Adres
Kruibeeksesteenweg 227
Kruibeeksesteenweg 227
Postcode
2070
2070
Plaats
Burcht-Zwijndrecht
Burcht-Zwijndrecht
Land
België
België
Menu sluiten
Komo