Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW.009941.04
SKW.009941.04
Datum afgifte
05-09-2018
05-09-2018
Geldig tot
10-04-2021
10-04-2021
Status
Geldig
Geldig
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Managementsysteem
Managementsysteem
Certificatie instelling
SKW
SKW
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Nieman Kwaliteitsborging
Nieman Kwaliteitsborging
Adres
Atoomweg 400
Atoomweg 400
Postcode
3542 AB
3542 AB
Plaats
Utrecht
Utrecht
Land
Nederland
Nederland
Menu sluiten
Komo