Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW.21.9500.009-4/07
SKW.21.9500.009-4/07
Datum afgifte
14-12-2009
14-12-2009
Geldig tot
08-11-2011
08-11-2011
Status
Vervallen per 8 nov. 2011
Vervallen per 8 nov. 2011
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Documenten
KV bestand SKW - SKW21.9500.009-4-09 - KOMO - BRL 9500.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Nieman Kwaliteitsborging
Nieman Kwaliteitsborging
Adres
Atoomweg 400
Atoomweg 400
Postcode
3542 AB
3542 AB
Plaats
Utrecht
Utrecht
Land
Nederland
Nederland
Menu sluiten
Komo