Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW.21.9500.073-2/16
SKW.21.9500.073-2/16
Datum afgifte
06-12-2016
06-12-2016
Geldig tot
30-03-2018
30-03-2018
Status
Opgeschort per 30 mrt. 2018
Opgeschort per 30 mrt. 2018
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
NV Energiewacht Groep
NV Energiewacht Groep
Adres
Lippestraat 1
Lippestraat 1
Postcode
8028 PS
8028 PS
Plaats
Zwolle
Zwolle
Land
Nederland
Nederland
Menu sluiten
Komo