Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW.21.9500.152-4/12
SKW.21.9500.152-4/12
Datum afgifte
15-06-2012
15-06-2012
Geldig tot
07-03-2013
07-03-2013
Status
Vervallen per 7 mrt. 2013
Vervallen per 7 mrt. 2013
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Raadgevend Technisch Bureau Huisman & van Muijen BV
Raadgevend Technisch Bureau Huisman & van Muijen BV
Adres
Postbus 70558
Postbus 70558
Postcode
5201 CZ
5201 CZ
Plaats
Den Bosch
Den Bosch
Land
Nederland
Nederland
Menu sluiten
Komo