Wat is het onderscheid tussen het KOMO-logo en het KOMO-woordmerk?

Algemeen

Het KOMO-logo staat voor de gerealiseerde kwaliteit en prestaties van een product, bouwproces of dienst. Daarom mogen uitsluitend KOMO-certificaathouders het (van rechtswege beschermde) KOMO®-logo gebruiken. Het KOMO-woordmerk is bedoeld voor houders van een KOMO-attest of een KOMO-managementsysteemcertificaat

Regels voor het gebruik

 

  • Het gebruik van het KOMO-beeldmerk (zwart logo) is alleen toegestaan aan KOMO-certificaathouders, maar niet aan houders van een attest of managementsysteemcertificaat.
  • Houders van een KOMO-attest of een KOMO-managementsysteemcertificaat moeten het KOMO-woordwerk gebruiken op hun publieke uitingen, maar weer niet op de betreffende documenten en/of producten.
  • Daarnaast zijn er ook organisaties die voor het gebruik schriftelijke toestemming hebben gekregen van KOMO. Zij ontvangen in het algemeen een blauw KOMO-logo engéén zwart KOMO-logo.
  • Leveranciers die KOMO-gecertificeerde producten inkopen en verhandelen mogen in hun publieke uitingen gebruik maken van het KOMO-woordmerk, maar niet van het KOMO®-logo. Echter op hun documentatie t.a.v. de KOMO-gecertificeerde producten mogen ze het KOMO-logo gebruiken. Deze leverancier kan de betreffende KOMO-merken opvragen bij KOMO.

 

Het niet terecht of verkeerd gebruik van een KOMO-merkteken voor producten, bouwprocessen of diensten is concurrentievervalsing. Constateert u onrechtmatigheden of vermoed u deze, laat het ons weten via info@komo.nl of op 085-486 24 20, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
Komo