Alfo van Schijndel

Heijmans Wegspecialismen

"Het kunnen garanderen van een goede bouwkwaliteit van wegen en de daarbij behorende infrastructuur is van wezenlijk belang voor iedereen. Met het oog op veiligheid en duurzaamheid, maar ook om de onderhoudsbehoefte van projecten in de toekomst te verkleinen. Wegen die steeds onderhoud vergen hebben stilstand van het wegverkeer tot gevolg. Daar zit niemand op te wachten. Wij bevorderen de bouwkwaliteit door zowel bij bouw als onderhoud zoveel mogelijk producten én processen toe te passen die objectief zijn getoetst op alle relevante kwaliteitscriteria. Dat willen onze klanten – en wij willen het zelf ook."

Alfo van Schijndel is bedrijfsleider bij Heijmans Wegspecialismen, onderdeel van de beursgenoteerde onderneming Heijmans. “Een weg die efficiënt en veilig te gebruiken is, bestaat uit méér dan asfalt. Belangrijk zijn ook een veilige geleiding van het verkeer door markeringen en geleiderail, geluidsbeheersing, de aanleg van betonverhardingen en wegonderhoud. Dat is het terrein van Wegspecialismen. Wij zijn expert op het gebied van wegonderhoud, asfalt, geluidsschermen, betonnen wegen, wegmarkeringen, geleiderails, dijkversterking en verkeerstechnieken,” zegt Van Schijndel.

Veiligheid voor gebruikers en bouwers

“Veiligheid is een essentieel onderdeel van onze bouwkwaliteit. En dan bedoel ik veiligheid voor de gebruikers van wegen, maar ook voor degenen die ze bouwen en onderhouden. Producten en verwerkingsmethodes moeten getest zijn om die veiligheid te bereiken. Bijvoorbeeld: zitten er geen ziekteverwekkende grondstoffen in producten? Is de verwerkingsmethode zodanig dat een superdegelijke constructie wordt bereikt, maar er tegelijk bij de bouw geen onveilige werkomstandigheden voor onze mensen ontstaan? Zogenoemde Beoordelingsrichtlijnen spelen daarom een belangrijke rol bij infraveiligheid. Ze geven de criteria waaraan producten en toepassingsprocessen moeten voldoen. Zijn ze KOMO-gecertificeerd, dan weten wij en onze opdrachtgevers 100% zeker dat wordt voldaan aan alle overheidseisen. Maar ook aan specifieke projecteisen of andere aanvullende criteria, die vaak verder gaan dan de regelgeving.”

Geborgde kwaliteit in ieders belang

Producten een processen waarvan de kwaliteit is geborgd, zijn in ieders belang, vindt Alfo van Schijndel van Heijmans. “De juiste producten op de juiste manier verwerken leidt tot vertrouwen bij opdrachtgevers, bouwers en eindgebruikers.

Daarom vermelden veel opdrachtgevers in hun bestekken dan ook dat voor die toepassingen waarvoor producten met het KOMO-keurmerk voorhanden zijn, zij die producten ook toegepast willen zien.”

“Gecertificeerde bouwprocessen zijn net zo belangrijk. Wij werken bij Heijmans Wegspecialismen met gecertificeerde processen op het gebied van onder andere wegmarkeringen, verkeerstechnieken, geleiderail en vloeistofdichte verhardingen bij betonreparaties. Met andere woorden: die bouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden worden strikt volgens de bijbehorende Beoordelingsrichtlijn uitgevoerd. Certificatie-instellingen controleren daarop met regelmaat.”

Nieuwe bouwwetgeving

“Als straks de nieuwe bouwwetgeving wordt ingevoerd neemt het belang van geborgde producten en processen nog verder toe,” aldus Van Schijndel. “De bouwer moet immers kunnen aantonen goed werk te hebben geleverd en de externe, gekwalificeerde kwaliteitsborger gaat na of de bouwkwaliteit zodanig is dat aannemelijk kan worden geacht dat aan alle eisen is voldaan. Wie bouwt met gecertificeerde producten en processen heeft daarvoor direct bewijs voorhanden, want die voldoen van tevoren al aan de wetgeving. Kortom, de juiste certificaten zijn de bouwstenen voor het bereiken van de vereiste bouwkwaliteit.”

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseert Heijmans toegevoegde waarde. Heijmans bouwt samen met woonconsumenten, bedrijven en overheden aan de ruimtelijke contouren van morgen. Meer informatie over Heijmans

Referenties

Gashouder-buiten-3-1672x940

Rijksmonument de Gashouder klaar voor volgende generaties, Amsterdam

Het iconische rijksmonument de Gashouder draait waar mogelijk op zelf opgewekte energie. Sinds juni 2023 is deze blikvanger van het Amsterdamse Cultuurdorp Westergas volledig van het gas af. Er worden grote stappen gemaakt op het gebied van verduurzaming waardoor de Gashouder als een van de eerste evenementenlocaties in Nederland op energiegebied in principe zelfvoorzienend zal zijn, een eerste grote stap in de richting van de duurzame ontwikkeling van het Westergasterrein. Aan die verduurzaming heeft Pluimers meegewerkt door de gevels te isoleren.

created by dji camera

Vrijstaande houtskeletwoning prachtig gelegen aan de Pruimerdijk, Ridderkerk

De wens van de opdrachtgever was een vrijstaande houtskelet woning met garage op een mooi gelegen perceel aan het water. Janssen Bouw produceerde op basis van het ontwerp van de architect alle onderdelen in de eigen huizenfabriek in Etten-Leur. Waarna alle elementen op transport naar de bouwlocatie gingen.

Copyright Janssen-Bouw
created by dji camera
Lees meer
Bekijk alle referenties
Menu sluiten
Komo