Naam Brl Status
5609-2 Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen In ontwikkeling Bekijk
8801 Houten kozijnen samengesteld uit volledig afgewerkte losse onderdelen In ontwikkeling Bekijk
1006 Keramische steenstrips voor binnen of buitentoepassing. In ontwikkeling Bekijk
5212-1 Ontwerpen en uitvoeren van zinken en/of koperen dak-, gevel en gootconstructies Actief Bekijk
1330-4 Aanbrengen van steenstrips met elastische lijmen op houtskeletbouw elementen In ontwikkeling Bekijk
1330-3 Aanbrengen van systemen van keramische, steenachtige of minerale afwerking op steenachtig of kunststof isolatie of plaatachtig materiaal In ontwikkeling Bekijk
1330-1 Gelijmde systemen van keramische, steenachtige of minerale afwerking op steenachtig of kunststof isolatiemateriaal of plaatachtig materiaal In ontwikkeling Bekijk
1330-2 Elastische lijmen voor de bevestiging van steenstrips In ontwikkeling Bekijk
5212-0 Aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies Actief Bekijk
9310 Nieuw Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken In ontwikkeling Bekijk
5212-2 Ontwerp en uitvoering van loden dak-, gevel en gootconstructies. Actief Bekijk
5212-3 Aanbrengen op monumenten van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies op monumenten Actief Bekijk
2508 Mengsels van primaire en secundaire toeslagmaterialen voor toepassing in de B&U en GWW sector In ontwikkeling Bekijk
2816 Kunststofafstandhouders in betonconstructies In ontwikkeling Bekijk
0823 Houtsoorten In ontwikkeling Bekijk
1330-02 Elastische lijmen voor de bevestiging van steenstrips In ontwikkeling Bekijk
0510 Verankeringen in de gevel met glasvezelversterkte kunststofstaven In ontwikkeling Bekijk
2826-09 Het aanbrengen van isolatiemateriaal in spouwmuren In ontwikkeling Bekijk
0802-3700 Montage van dakramen In ontwikkeling Bekijk
2367 Ongewapende producten van geopolymeerbeton In ontwikkeling Bekijk
2104 vervaardiging van chalets voor recreatief gebruik In ontwikkeling Bekijk
5040-01 Circulaire toepassing van 3D-geprefabriceerde passtukken voor kozijn-, deur en/of dorpelrenovaties: Het proces en de output van de opname en montage op locatie Actief Bekijk
5040-02 Circulaire toepassing van 3D-geprefabriceerde passtukken voor kozijn-, deur en/of dorpelrenovaties: Eisen aan opleiding en kwalificatie van medewerkers Actief Bekijk
5040-00 Circulaire toepassing van 3D-geprefabriceerde passtukken voor kozijn-, deur- en/of dorpelrenovaties Actief Bekijk
5212-Bijlage B Aanbrengen op monumenten van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies In ontwikkeling Bekijk
5212-02 Ontwerp en uitvoering van loden dak-, gevel en gootconstructies In ontwikkeling Bekijk
5212-0299 Ontwerpen en uitvoeren van zinken en/of koperen dak-, gevel en gootconstructies Actief - Wijziging Bekijk
2111-0 In-situ isolatie materiaal en matrassen als (bodem)bedekking of bekleding van de kruipruimte. In ontwikkeling Bekijk
1317-0 Virgin Wool voor in-situ na-isolatie van houten gevel-, binnenwand-, vloer- en hellende dakelementen In ontwikkeling Bekijk
9550 Environmental product declarations (EPD) In ontwikkeling Bekijk
5609-1 Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen – deel 1: installatie In ontwikkeling Bekijk
0820 Aflakken en repareren van houten gevelelementen op de bouw In ontwikkeling Bekijk
0826 Biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings In ontwikkeling Bekijk
7050 Kunststof gevels In ontwikkeling Bekijk
2503 Toeslagmateriaal voor beton en asfalt afkomstig uit thermisch gereinigd asfaltgranulaat In ontwikkeling Bekijk
2506-3 Mengsels van primaire en secundaire toeslagmaterialen voor toepassing in de B&U en GWW sector In ontwikkeling Bekijk
2103 Stacaravans In ontwikkeling Bekijk
2114-00 Thermisch na-isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) dakelementen met reflecterende isolatiesystemen In ontwikkeling Bekijk
2114-01 Thermisch (na) isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) dakelementen met reflecterende isolatiesystemen In ontwikkeling Bekijk
1808 Het in situ storten van beton In ontwikkeling Bekijk
1332-27.101 Sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met Polyurethaanschuim Actief Bekijk
0708 Montage van Kunststof dakkapellen In ontwikkeling Bekijk
0802-0801 Houten gevelelementen In ontwikkeling Bekijk
0802-1003 Niet dragende binnenwanden In ontwikkeling Bekijk
0802-1008 Dragende binnen-en buitenwanden In ontwikkeling Bekijk
0802-1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies In ontwikkeling Bekijk
0802-2211 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen In ontwikkeling Bekijk
0802-4103 Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen In ontwikkeling Bekijk
0802-9021 Houten buitenbergingen In ontwikkeling Bekijk
0802-9922 Houten trappen In ontwikkeling Bekijk
0802-0904 Montage en afwerking van houtskeletbouw Actief Bekijk
0802-0103 Geprefabriceerde houtachtige dakkappellen In ontwikkeling Bekijk
0802-0800 Houten vliesgevels In ontwikkeling Bekijk
7101 Sterkte bouwconstructie In ontwikkeling Bekijk
52102 Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering (lage, hoge temperatuur) – PE In ontwikkeling Bekijk
3106-1 Elastische lijmen voor de bevestiging van steenstrips In ontwikkeling Bekijk
3106-2 Minerale lijmen voor de bevestiging van steenstrips In ontwikkeling Bekijk
9934 Dakbeveiligingssystemen In ontwikkeling Bekijk
9935-00 Ontwerpen, aanbrengen en inspecteren en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken – Deel 00; Algemeen deel Actief Bekijk
9935-01 Ontwerpen, aanbrengen en inspecteren en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken – Deel 01; Ontwerp Actief Bekijk
9935-02 Ontwerpen, aanbrengen en inspecteren en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken – Deel 02; Aanbrengen Actief Bekijk
9935-03 Ontwerpen, aanbrengen en inspecteren en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken – Deel 03; controleren en onderhouden Actief Bekijk
9936 Inbraakbeveiligingsrichtlijn voor (bestaande)gebouwen en woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
9335 Grond Actief Bekijk
9335-9 Grond – Protocol 9: Civieltechnische kwaliteit van grond Actief Bekijk
9342 Gebonden steenslag met binder van plantaardige oorsprong t.b.v. halfverharding Actief Bekijk
9500-00 Energieprestatieadvisering – DEEL 00: Algemeen Deel Actief Bekijk
9500-02 Energieprestatieadvisering – Deel 02: EPA-maatwerkrapport bestaande woningen Actief Bekijk
9500-04 Energieprestatieadvisering – Deel 04: EPA-maatwerkrapport bestaande utiliteitsgebouwen Actief Bekijk
9501 Methoden voor het bepalen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen Actief Bekijk
9600 Afbouwwerkzaamheden Actief - Wijziging Bekijk
9600-0705 Vervaardiging van Calciumsulfaat gebonden gietvloeren Actief Bekijk
9600-0706 Vervaardiging van cementgebonden dekvloeren Ingetrokken/vervallen Bekijk
9600-0707 Vervaardiging stukadoorwerk Actief Bekijk
9600-0708 Vervaardiging van Spackspuitwerk Actief Bekijk
9600-0709 Montage van systeemwanden en systeemplafonds Actief Bekijk
9600-0735 Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking Actief - Wijziging Bekijk
9600-22.102 Vervaardiging van niet-dragende binnenwanden van steenachtig materiaal Ingetrokken/vervallen Bekijk
9901 Afvalzakken Actief - Wijziging Bekijk
9902 Zakken voor het inzamelen van PMD afval In ontwikkeling Bekijk
9903 Trekbandzakken Actief - Wijziging Bekijk
9920 Draagbaar klimmaterieel Actief Bekijk
9921 Speeltoestellen, plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud Actief Bekijk
9922 Houten trappen Actief Bekijk
9923 Houten steigerdelen Actief - Wijziging Bekijk
9926 Steigerdelen gemaakt uit polypropeen versterkt met lange glasvezels Ingetrokken/vervallen Bekijk
9933 Monteren van zonne-elementen op en aan gebouwen Ingetrokken/vervallen Bekijk
9101 Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Actief Bekijk
9141 Wegmarkeringsmaterialen Actief Bekijk
9142 Appliceren van wegmarkeringsmaterialen Actief Bekijk
9143 Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden van kunstwerken Ingetrokken/vervallen Bekijk
9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen Actief Bekijk
9162 Geleiderails Ingetrokken/vervallen Bekijk
9163 Wegportalen Ingetrokken/vervallen Bekijk
9201 Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton. Actief Bekijk
9202 Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Actief Bekijk
9203 Afdekkingen voor putten en kolken Actief Bekijk
9204 Kolken van beton of polymeerbeton Actief Bekijk
9205 Duikerelementen van gewapend beton Actief Bekijk
9206 PVC-U instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen Actief - Wijziging Bekijk
9208 Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand vervaardigd uit polyolefienen voor buitenriolering onder vrij verval Ingetrokken/vervallen Bekijk
9208-1 Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand voor buitenriolering onder vrij verval – Deel 1: Type A: PVC-U, PP Actief Bekijk
9208-2 Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand voor buitenriolering onder vrij verval – DEEL 2: Type B: PP, PE Actief Bekijk
9209 Eivormige buizen van ongewapend beton Actief Bekijk
9211 Waterdoorlatende buizen van ongewapend beton Ingetrokken/vervallen Bekijk
9301 Mijnsteen voor GWW-werken Ingetrokken/vervallen Bekijk
9302-1 E-bodemas Actief Bekijk
9304 Fosforslakmengsel voor toepassing in de wegenbouw Actief Bekijk
9310 LD-staalslakmengsel voor toepassing in de wegenbouw en LD-staalslak voor toepassing in wegenbouw Actief Bekijk
9311 Gerecycled grind voor toepassing op daken, in ongebonden lagen in civiele werken en als toeslagmateriaal voor asfalt en beton Ingetrokken/vervallen Bekijk
9312 Waterbouwsteen voor toepassing in GWW-werken Actief Bekijk
9322 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen Ingetrokken/vervallen Bekijk
9325 Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel Actief Bekijk
9328 ELO-staalslak voor toepassing in de wegenbouw en kust- en oeverwerken en als beton toeslagmateriaal Actief Bekijk
9334 Straatwerk Actief Bekijk
6000-08 Installaties – Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-08C Ontwerpen installeren en beheren van installaties – DEEL 08C: Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-10 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties – Deel 10: Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-21 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie – DEEL 21: Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen Actief Bekijk
6000-22 Ontwerpen, installeren en beheren van een energiecentrale met o.a. een biomassa gestookt verbrandingstoestel (<5.000 kW) Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000.AB Installaties – Algemeen deel ontwerpen en installeren Ingetrokken/vervallen Bekijk
6010 Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties Actief Bekijk
6502 Blusdekens Ingetrokken/vervallen Bekijk
9021 Houten buitenbergingen Actief Bekijk
9041 Vulstof voor asfalt Actief Bekijk
9080 Zetsteen van ongewapend beton voor de natte waterbouw Actief Bekijk
5607 Kunststof leidingsystemen van PE-RT bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen Actief Bekijk
5609 Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen Actief - Wijziging Bekijk
5610 Kunststofleidingsystemen van PE-X/Al bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen Actief Bekijk
5611 Kunststofleidingsystemen van PE-RT/Al bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen Actief Bekijk
5612 Kunststofleidingsysteem van PP bestemd voor vloerverwarming Actief Bekijk
5701 Ventilatieroosters Actief Bekijk
6000-00 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties – DEEL 00: Algemeen Actief Bekijk
6000-01 Installaties – Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-02 Installaties – Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-03 Installaties – Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (>3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-04 Installaties – Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-05 Installaties – Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 bar en < G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen anders dan individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-06 Installaties – Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (<0,5 bar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
6000-07 Installaties – Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen Ingetrokken/vervallen Bekijk
5218-3 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze buitenriolering – Deel 3: Het ontwerp van ter plaatse uithardende buis (CIPP) Actief - in ontwikkeling Bekijk
5219 Kunststofleidingsystemen bestemd voor geothermische warmte-uitwisseling in gesloten circuits Actief Bekijk
5220 Flexibele rubber koppelingen voor vrijvervalrioleringen Actief Bekijk
52200 Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – PVC-U Actief Bekijk
52201 Glasvezelversterkte epoxy leidingsystemen met gewikkelde buizen voor het transport van riool- en afvalwater Ingetrokken/vervallen Bekijk
52202 Kunststofleidingen voor vrij verval buitenriolering Actief Bekijk
52203 Buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering Actief - Wijziging Bekijk
52204 Kunststofleidingsystemen voor afwatering en riolering met en zonder druk – glasvezel versterkte thermohardende kunststof (GVK) op basis van onverzadigde polyester (UP). Actief Bekijk
5221 Lijm, spleetvullend, voor verbindingen in binnenrioleringen (Adhesives for joints in plastic piping systems for sewerage inside buildings) Actief Bekijk
5222 Geprefabriceerde binnenhuis rioleringssystemen Actief - Wijziging Bekijk
5223 Doucheputten en douchegoten met een waterloze stankafsluiter Actief - Wijziging Bekijk
52250 Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater Actief Bekijk
5231 Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater Actief Bekijk
5251 Olie-afscheiders en slibvangputten Actief Bekijk
5252 Vetafscheiders en slibvangputten Actief Bekijk
5601 Kunststof leidingsystemen van PE* bestemd voor vloerverwarming Actief Bekijk
5602 Kunststof leidingsystemen van PE-RT bestemd voor vloerverwarming Actief Bekijk
5603 Kunststof leidingsystemen van PE-X bestemd voor vloerverwarming Actief Bekijk
5604 Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor vloerverwarming Actief Bekijk
5605 Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen Actief Bekijk
5606 Kunststof leidingsystemen van PE-X bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen Actief Bekijk
5025-04 Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Uitvoering Ingetrokken/vervallen Bekijk
5026 Instandhouding van houten gevelelementen Actief Bekijk
5027-1 Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Actief Bekijk
5027-2 Het uitvoeren van thermografische opnamen In ontwikkeling Bekijk
5028 Het meten van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten In ontwikkeling Bekijk
5029 Kwaliteitsborging door bouwers In ontwikkeling Bekijk
5040 Circulaire toepassing van 3D-geprefabriceerde passtukken voor kozijn-, deur- en/of dorperlrenovaties In ontwikkeling Bekijk
5060 Staalvezelbeton Actief Bekijk
5061 Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout Actief Bekijk
5063 Bouwwerken met duurzaam beton Ingetrokken/vervallen Bekijk
5065 Mineraal gebonden houtwolplaten Actief Bekijk
5066 Machinaal op sterkte gesorteerd naaldhout Ingetrokken/vervallen Bekijk
5068 Milieuhygiënische eigenschappen voor cellenbeton voor toepassing in buitenwanden (type B-wanden) in (bouw)werken Ingetrokken/vervallen Bekijk
5101 Enkelvoudige rookafvoervoorzieningen van niet met gas gestookte toestellen Ingetrokken/vervallen Bekijk
5102 Enkelvoudige rookafvoervoorzieningen van gasgestookte toestellen Actief Bekijk
52100 Kunststofleidingssystemen voor vrij verval binnenriolering Actief Bekijk
5211 Elementen voor lijnafwatering Actief Bekijk
5212 Aanbrengen zinken en/of koperen dak-, gevel- en gootconstructies Actief - Wijziging Bekijk
5215 Hemelwater afvoersystemen van kunststof gebaseerd op volledige vulling, vervaardigd van PE of PVC-U Actief - Wijziging Bekijk
5216 Ter plaatse uithardende epoxy leidingsystemen voor renovatie van drukloze riolering Ingetrokken/vervallen Bekijk
5217-1 Kunststof leidingsystemen bestemd voor de renovatie van leidingsystemen voor afvoer van hemel- en afvalwater binnen de structuur van het bouwwerk, gebruik makend van ter plaatse uithardende buis met diameters tot en met 200 mm – Deel 1: Installatie Actief Bekijk
5217-2 Kunststofleidingsystemen bestemd voor de renovatie van leidingsystemen voor afvoer van hemel- en afvalwater binnen de structuur van het bouwwerk, gebruikmakend van ter plaatse uithardende buis met diameters tot en met 200 mm -Deel 2 – Producten Actief Bekijk
5218-1 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze buitenriolering – Deel 1: De installatie van ter plaatse uithardende buis (CIPP) Actief - in ontwikkeling Bekijk
5218-2 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze buitenriolering – Deel 2: De producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP) Actief - in ontwikkeling Bekijk
4702 Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Actief Bekijk
4705 Betonnen dakpannen en hulpstukken Actief Bekijk
4708 Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels Actief Bekijk
4710 Omgekeerd daksysteem met isolatieplaten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) Actief - Wijziging Bekijk
4711 Dampremmende Membramen Ingetrokken/vervallen Bekijk
4712 EPS vormstukken voor thermische isolatie van pannendaken Ingetrokken/vervallen Bekijk
4713 Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS Actief Bekijk
5006 Toezicht op de bouw Actief Bekijk
5019 Bouwplan toetsing Actief - Wijziging Bekijk
5019-00 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 00: Algemeen In ontwikkeling Bekijk
5019-01 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 01: Aanvullende eisen coördinatie In ontwikkeling Bekijk
5019-11 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 11: Aanvullende eisen planbeoordeling constructieve veiligheid In ontwikkeling Bekijk
5019-12 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 12: Aanvullende eisen planbeoordeling brandveiligheid In ontwikkeling Bekijk
5019-13 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 13: Aanvullende eisen planbeoordeling bouwfysica In ontwikkeling Bekijk
5019-14 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 14: Aanvullende eisen planbeoordeling installaties In ontwikkeling Bekijk
5019-20 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 20: Aanvullende eisen toezicht op de bouw In ontwikkeling Bekijk
5019-30 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 30: Aanvullende eisen kwaliteitsborging bouwbedrijf Ingetrokken/vervallen Bekijk
5019-99 Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 99: Aanvullende eisen afgifte van de verklaring In ontwikkeling Bekijk
5020 Instandhoudingstechnologie Niet actief Bekijk
5022 Engineering van bouwprojecten door een coördinerend constructeur In ontwikkeling Bekijk
5023 Het proces van het meten van trillingen Actief Bekijk
5024 Het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen Actief Bekijk
5025-00 Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Algemeen deel Ingetrokken/vervallen Bekijk
5025-01 Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Deel 1: Onderzoek, beoordeling en advies Ingetrokken/vervallen Bekijk
5025-02 Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Ontwerp en engineering Ingetrokken/vervallen Bekijk
5025-03 Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Begeleiding Ingetrokken/vervallen Bekijk
3201-1 Technisch repareren en beschermen van beton Actief Bekijk
3201-2 Constructief repareren en versterken van beton Actief Bekijk
3201-URL1 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies – Handmatigverwerken van mortels Actief Bekijk
3201-URL2 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies – Injecteren van beton Actief Bekijk
3201-URL3 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies – Spuiten van beton Actief Bekijk
3241 Brandwerendheid van metalen puien, ramen, deuren en luiken Actief Bekijk
3300 Vloerluiken Actief Bekijk
3301 Metalen luikconstructies Actief Bekijk
3700 Dakramen Actief Bekijk
3801 Kunststof meterkastvloerplaten Actief - Wijziging Bekijk
3802 Prefab meterkasten Actief Bekijk
4101-01 Gevelbekleding met panelen – Deel 1: Algemene eisen Actief - Wijziging Bekijk
4101-04 Gevelbekleding met panelen – Deel 4: Eisen voor decoratieve platen gebaseerd op thermohardende harsen Actief - Wijziging Bekijk
4101-06 Gevelbekleding met panelen – Deel 6: Aanvullende eisen voor profielen en platen vervaardigd uit geschuimd PVC-UE al dan niet voorzien van een PVC-U deklaag Actief Bekijk
4101-07 Gevelbekleding met panelen – Deel 7: Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen Actief Bekijk
4101-08 Gevelbekleding met panelen – Deel 8: Aanvullende eisen voor profielen vervaardigd uit gerecycleerd polyolefine basismateriaal voorzien van een deklaag Ingetrokken/vervallen Bekijk
4101-09 Gevelbekleding met panelen – Deel 9: Vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding Actief Bekijk
4101-10 Gevelbekleding met panelen – Deel 10: Aanvullende eisen voor gevelpanelen vervaardigd uit Polymeer Composiet voorzien van een deklaag Actief Bekijk
4101-11 Gevelbekleding met panelen – Deel 11: aanvullende eisen voor platen met mineraal gebonden biomassa Ingetrokken/vervallen Bekijk
4103 Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen Actief Bekijk
4104 Aanbrengen van gevelbeplating met behulp van lijmsystemen Actief Bekijk
4107 Balustraden Actief Bekijk
4108 Hekwerksystemen en poorten Actief Bekijk
4109 Montage van hekwerksystemen en poorten Actief Bekijk
4201 Gipsgebonden pleisters Actief Bekijk
4321 Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde elementen Actief Bekijk
4511 Systeemplafonds Actief Bekijk
2826-01 Metselwerkconstructies Actief Bekijk
2826-02 Lijmwerkconstructies Actief Bekijk
2826-03 Voegen van metselwerk Actief Bekijk
2826-04 Verlijmen van gevelsteen Actief Bekijk
2826-05 Keramische lijmwerkconstructies Actief Bekijk
2826-06 Aanbrengen van renovatiespouwankers voor het verankeren van bestaande gemetselde buitenspouwbladen Actief Bekijk
2826-07 Hydrofoberen In ontwikkeling Bekijk
2826-08 Gevelreiniging van gevels van steenachtige materialen In ontwikkeling Bekijk
2880 Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies Actief Bekijk
2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Niet actief Bekijk
2901 Houtverduurzamingscapsules Ingetrokken/vervallen Bekijk
2902 Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende toepassingen Actief Bekijk
2904 Rondhoutpalen van Europees naaldhout Actief Bekijk
2905 Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen Actief Bekijk
2908 Houten deuvels Actief Bekijk
2909 Verbeteren van prestatie(s) van geoptimaliseerd hout door toevoegen van andersoortige materialen In ontwikkeling Bekijk
2910 Bepaling microbiologische houtaantasting Ingetrokken/vervallen Bekijk
3102 Beglazing ter bescherming tegen persoonlijk letsel (geschikt voor toepassing in gebouwen Ingetrokken/vervallen Bekijk
3103 Inbraakwerende beglazing (geschikt voor toepassing in gebouwen) Ingetrokken/vervallen Bekijk
3104 Hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen Actief Bekijk
3105 (zonwerend)(warmtereflecterend)isolerend dubbelglas voor thermische isolatie met TPS-randafdichting Actief - in ontwikkeling Bekijk
3106 Lijmen voor de bevestiging van steenstrips Bekijk
3107 Montagelijmen Actief Bekijk
3121 Metalen lateien en metalen metselwerk-ondersteuningen in metselwerkconstructies Actief Bekijk
3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Actief Bekijk
2401 Voorspanstaal Actief Bekijk
2501 Lichte toeslagmaterialen Actief Bekijk
2502 Korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3 voor toepassing in onder andere mortels, beton en asfalt Actief Bekijk
2505 Poederkoolvliegas voor gebruik in mortel en beton Actief Bekijk
2506-1 Recyclinggranulaten Actief - in ontwikkeling Bekijk
2507 AEC granulaat als toeslagmateriaal in beton Actief Bekijk
2601 Cement Actief Bekijk
2604 Constructief beton op basis van een “niet zonder meer toegelaten cement” Actief - Wijziging Bekijk
2701 Metalen gevelelementen Actief Bekijk
2702 Montage van metalen gevelelementen Ingetrokken/vervallen Bekijk
2705 Metalen vliesgevelsystemen Actief Bekijk
2800 Montage van Constructieve Prefab Betonelementen Actief - Wijziging Bekijk
2801 Beglazingskit Actief Bekijk
2802 Voegdichtingsmaterialen: geïmpregneerde PU-schuimband Actief Bekijk
2803 Elastische kitten V3-V4-V5 (i en e) Actief Bekijk
2804-1 Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen Actief Bekijk
2804-2 Aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen In ontwikkeling Bekijk
2811 Ferrocement producten Actief - in ontwikkeling Bekijk
2812 Agrarische Betonproducten Actief Bekijk
2813 Bouwelementen van beton Actief Bekijk
2815 Wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken Actief Bekijk
2817 Cementgebonden afstandhouders Actief Bekijk
2819 Engineering van uit prefab betonelementen opgebouwde betonconstructies voor infrastructurele werken Actief Bekijk
2826-00 Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk Actief Bekijk
2203 Gecoate glasbladen voor warmtereflecterend isolerend dubbel glas voor thermische isolatie Actief Bekijk
2206 Thermisch versterkt glas Actief Bekijk
2207 Zonwerend en/ of warmte reflecterend HR3-glas voor thermische isolatie Actief - in ontwikkeling Bekijk
2209 Zonwerend en/of warmte reflecterend isolerend HR3 glas voor thermische isolatie met TPS-randafdichting Ingetrokken/vervallen Bekijk
2211 Binnendeuren en/of -kozijnen Actief Bekijk
2301 Visueel gesorteerd naaldhout Actief Bekijk
2302 Houten heipalen van Europees naaldhout Actief Bekijk
2307-1 AVI-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken Actief - Wijziging Bekijk
2312 Betonstraatstenen Actief Bekijk
2313 Betontegels Actief Bekijk
2314 Betonbanden Actief Bekijk
2315 Betonnen daktegels Actief Bekijk
2316 Vloeistofdichte prefab elementen van beton Actief Bekijk
2317 Waterdoorlatende bestratingselementen van beton Actief Bekijk
2320 Grasbetontegels Ingetrokken/vervallen Bekijk
2338 Lijmen voor dragende houten bouwconstructies Actief Bekijk
2339 Lijmen voor niet dragende toepassingen Actief Bekijk
2340 Betonmetselstenen Actief Bekijk
2342 Mestbassins Actief Bekijk
2352 Betonnen heipalen Actief Bekijk
2353 Kelderwanden van staalvezelbeton Actief Bekijk
2356 In de grond gevormde palen – Algemeen gedeelte Ingetrokken/vervallen Bekijk
2360 Straatbaksteen Actief Bekijk
2368 Niet-constructieve betonproducten Actief Bekijk
2372 Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt Ingetrokken/vervallen Bekijk
2023 Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand voor binnenriolering onder vrij verval – Type A: PVC-U, PP Actief Bekijk
2024 Verzinkt stalen buizen voor binnenriolering Actief - Wijziging Bekijk
2025 Kunststof deksels voor putten en kolken van GVK en thermoplastischematerialen Ingetrokken/vervallen Bekijk
2026 Kunststofdeksels voor putten en kolken van PP, PP-MD, PE en PVC-U Ingetrokken/vervallen Bekijk
2032 Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal- Spiraalvormig- Meerplatige systemen Actief Bekijk
2034 Bladzink Actief Bekijk
2035 Dakgoten en hulpstukken van bladzink Actief Bekijk
2040 Dakgoten van met glasvezelversterkte polyester (GVP) met bijbehorende hulpstukken en beugels Actief Bekijk
2042 Buizen en hulpstukken van polypropeen (co-polymeer) voor binnenhuisrioleringen Actief Bekijk
2044 Hemelwaterafvoerbuizen en hulpstukken van bladzink Actief Bekijk
2050 Closet afvoermanchetten van kunststof Actief Bekijk
2055 Funderingsdoorvoer gasbelemmerend Actief Bekijk
2101 Woonwagens Actief Bekijk
2109 Het onderzoeken van gemetselde spouwmuren van gebouwen Ingetrokken/vervallen Bekijk
2110 Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren met in-situ materialen Actief Bekijk
2110-28.101 Uitvoeringsrichtlijn aanbrengen spouwmuurisolatie met gebonden EPS-schuimparels Actief Bekijk
2110-28.102 Uitvoeringsrichtlijn aanbrengen spouwmuurisolatie met minerale wol vlokken Actief Bekijk
2110-28.103 Uitvoeringsrichtlijn aanbrengen spouwmuurisolatie met ureumformaldehyde (UF)-SCHUIM Actief Bekijk
2110-28.104 Uitvoeringsrichtlijn aanbrengen spouwmuurisolatie met PUR-schuim Actief Bekijk
2110-28.105 Uitvoeringsrichtlijn aanbrengen spouwmuurisolatie met gesiliconiseerde perlite korrels Actief Bekijk
2111-1 Het aanbrengen van in-situ isolatie materiaal en matrassen als (bodem)bedekking of bekleding in de kruipruimte. In ontwikkeling Bekijk
2111-2 Het aanbrengen van in-situ isolatie materiaal en matrassen als (bodem)bedekking of bekleding in de kruipruimte. In ontwikkeling Bekijk
2114 Thermisch (na-)isoleren van gevel, binnenwand, vloer en/of (hellende) dak met isolatieproducten met reflecterende folie(s) In ontwikkeling Bekijk
2120 Geprefabriceerde metselwerk-wapening op basis van staal Actief Bekijk
2200 Beglazing aanbrengen In ontwikkeling Bekijk
2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbel glas voor thermische isolatie Actief - in ontwikkeling Bekijk
1708 Bamboe halffabricaten voor exterieur en interieur toepassingen Actief Bekijk
1720 Voorspanstaal; FeP2060 voor heipalen Actief Bekijk
1721 Betonnen oplangers Ingetrokken/vervallen Bekijk
1801 Betonmortel Actief Bekijk
1802 Vulstof/Cementbeton Actief - in ontwikkeling Bekijk
1803 Hulpstoffen voor beton, mortels of injectiemortel Actief Bekijk
1804 Vulstof voor toepassing in beton en mortel Actief - in ontwikkeling Bekijk
1806 Mengsel overeenkomstig door de producent gespecificeerde samenstelling, bedoeld als halffabricaat voor (steenachtige) bouwmaterialen in de B&U en GWW sector Actief Bekijk
1807 Bruinkoolvliegas voor gebruik in mortel en beton, in combinatie met gemalen gegranuleerde hoogovenslak of CEM III Actief Bekijk
1904 Cementgebonden mortels Actief Bekijk
1905 Mortels voor metselwerk Actief Bekijk
2003 Speciale producten voor kunststof binnenrioleringssystemen Actief - Wijziging Bekijk
2005 PE-buizen voor binnenriolering Actief Bekijk
2006 PE-hulpstukken voor binnenriolering Actief Bekijk
2007 Expansiestukken van PVC en ABS Actief Bekijk
2008 Stankafsluiters van kunststof Actief Bekijk
2009 Buizen van biaxiaal georiënteerd, ongeplasticeerd PVC (PVC-O) en niet georiënteerd PVC (PVC-U) voor rioolpersleidingen Actief Bekijk
2011 Hemelwaterafvoerbuizen PVC Actief Bekijk
2012 Hemelwaterafvoerhulpstukken PVC Ingetrokken/vervallen Bekijk
2013 Gevulkaniseerde rubberproducten voor koud en warm niet-drinkwater toepassingen (Vulcanized rubber products for cold and hot non-drinking water applications) Actief Bekijk
2016 Hulpstukken van PVC met zettingscapaciteit voor buitenriolering Ingetrokken/vervallen Bekijk
2017 THermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels Actief Bekijk
2020 Afdichtingen voor verbindingen in drukloze afvalwaterleidingen (TPE pipe joint seals for non-preasure waste water) Ingetrokken/vervallen Bekijk
2020-1 Afdichtingen voor verbindingen in drukloze afvalwaterleidingen – Materiaal TPE (TPE pipe joint seals for non-pressure waste water – material TPE) Actief Bekijk
2020-2 Afdichtingen voor verbindingen in drukloze afvalwaterleidingen – TPE afdichtingen (TPE pipe joint seals for non-preasure waste water – TPE seals) Actief Bekijk
2021 Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen Actief Bekijk
2022 Aansluitstukken van PVC-U, PP en PE voor buitenrioleringen Actief Bekijk
1513 Dakdekken hellende daken Actief - Wijziging Bekijk
1513-0179 Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met betonpannen Actief Bekijk
1513-0180 Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met keramische pannen Actief Bekijk
1513-0229 Het aanbrengen van dakbedekkingsconstructies met leien van vezelcement Ingetrokken/vervallen Bekijk
1513-0345 Het aanbrengen van dakbedekkingsconstructies met geprofileerde vezelcementplaten en hulpstukken Ingetrokken/vervallen Bekijk
1513-0442 Montage van prefab daksegmenten Actief Bekijk
1513-0538 Het aanbrengen van dakbedekkingsconstructies met leien van natuursteen Actief Bekijk
1513-09 Dakdekken hellende daken, het aanbrengen van valbeveiliging voor hellende daken In ontwikkeling Bekijk
1513-1112 Montage van prefab dakvensters inclusief aansluitsystemen Actief - in ontwikkeling Bekijk
1513-24.103 Dakbedekkingsconstructies met keramische en betonnen leipannen Actief Bekijk
1518 Het in-situ vervaardigen van betonconstructies Ingetrokken/vervallen Bekijk
1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Actief Bekijk
1704-1 Gevingerlast hout voor dragende toepassingen Actief - in ontwikkeling Bekijk
1704-2 Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen Actief Bekijk
1705 Triplex Actief Bekijk
1706 Door middel van kunsthars en glasvezelwapening verlengde/herstelde houtconstructies Actief Bekijk
1707 Houten I-liggers Ingetrokken/vervallen Bekijk
1510 Keramische dakpannen en hulpstukken Actief Bekijk
1511-1 Baanvormige dakbedekkingssystemen – DEEL 1: Algemene bepalingen Actief Bekijk
1511-2 Baanvormige dakbedekkingssystemen en dakbanen – DEEL 2: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen Actief Bekijk
1511-3 Baanvormige dakbedekkingssystemen – DEEL 3: Specifieke bepalingen voor dakbanen op basis van gewapende kunststof/bitumen compounds Actief Bekijk
1511-4 Baanvormige dakbedekkingssystemen DEEL 4: Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen Actief Bekijk
1511-5 Baanvormige dakbedekkingssystemen – DEEL 5: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen waarvan het organisch materiaal bestaat uit polymeer-gemodificeerde, niet-fossiele koolwaterstoffen Ingetrokken/vervallen Bekijk
1512-1 Natuurriet voor daken, gevels en molens In ontwikkeling Bekijk
1512-2 Het aanbrengen van riet op daken, gevels en molens In ontwikkeling Bekijk
1306 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Actief Bekijk
1308 Platen en dekens van minerale wol voor de thermische isolatie Actief Bekijk
1309 Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem Actief Bekijk
1313 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polylactide (EPLA) voor thermische isolatie Ingetrokken/vervallen Bekijk
1315 Minerale wol vlokken voor thermische inblaasisolatie Actief Bekijk
1316 Het aanbrengen van isolatiemateriaal in spouwmuren In ontwikkeling Bekijk
1317-1 Thermisch na-isoleren van houten gevel-, binnenwand-, vloer- en hellende dakelementen met in-situ Virgin Wool In ontwikkeling Bekijk
1317-2 Het in-situ aanbrengen van minerale wol in gevel-, binnenwand-, vloer- en (hellende) dakelementen In ontwikkeling Bekijk
1328 Buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde afwerking Actief - Wijziging Bekijk
1330 Buitengevelisolatie(-systemen) met keramische – of andere steenachtige afwerkingen Ingetrokken/vervallen Bekijk
1331 Platen en vormstukken van hard geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie van systeemvloeren Actief Bekijk
1332 Het sprayen van de onderkant van begane grond vloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim Actief Bekijk
1333-1 Sprayen van de onderkant van begane grondvloeren en de onderkant van daken met in-situ gebonden minerale wol In ontwikkeling Bekijk
1333-2 Sprayen van de onderkant van begane grondvloeren daken met minerale wol In ontwikkeling Bekijk
1401 Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC Actief - Wijziging Bekijk
1402 Omhullingsmateriaal van kokosvezel voor draineerbuizen Ingetrokken/vervallen Bekijk
1403 Omhullingsmaterialen van turfvezel voor draineerbuizen Ingetrokken/vervallen Bekijk
1404 Cilindrische moffen van ongeplasticeerd PVC met klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen Actief - Wijziging Bekijk
1405 Fabrieksmatig vervaardigde eindbuizen van ongeplasticeerd PVC (PVC-U), die bestemd zijn voor draineerbuizen Actief - Wijziging Bekijk
1406 Omhulde drainagebuis van polypropeenkorrels met een casing van een geperforeerde polystyreenfolie Ingetrokken/vervallen Bekijk
1407 Eindbuis met kogelscharnierkop en taludgoot van ongeplasticeerd PVC, bestemd voor geribbelde PVC draineerbuizen Actief - Wijziging Bekijk
1408 Omhullingsmateriaal van polystyreenkorrels met een casing van een polyetheennet voor draineerbuizen Ingetrokken/vervallen Bekijk
1409 Omhullingsmateriaal van polypropeenvezels voor draineerbuizen Ingetrokken/vervallen Bekijk
1410 Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan Actief - Wijziging Bekijk
1411 Buisdrainage Actief - Wijziging Bekijk
1412 Omhullingsmateriaal voor drainage buizen Actief Bekijk
1504 Dakbedekkingssystemen van metalen elementen met dakpanvorm en hulpstukkenNIET-ACTIEF Ingetrokken/vervallen Bekijk
1004 Kalkzandsteen Actief Bekijk
1007 Metselbaksteen Actief Bekijk
1008 Dragende binnen- en buitenwanden Actief - Wijziging Bekijk
1009 Gipskartonplaat Actief Bekijk
1010 Keramische wand- en vloertegels Actief Bekijk
1011 Lijmen voor keramische tegels, natuur- en (cement) composietsteen Actief Bekijk
1014 Gipsblokken Actief Bekijk
1015 Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen Actief Bekijk
1016 Keramische prefab wand- en gevelelementen Actief Bekijk
1017 Het aanbrengen van tegelwerk Actief Bekijk
1017-35.101 Uitvoeringsrichtlijn voor het aanbrengen van wand- en vloertegelwerk in reguliere toepassingen Actief Bekijk
1101 Spaanplaat Actief Bekijk
1102 Gipsvezelplaat Actief Bekijk
1103 Dakbedekking en gevelbekleding van geprofileerde vezelcementplaten Actief Bekijk
1104 Bedrijfsvloerplaten van constructief beton Actief Bekijk
1105 Cementgebonden houtspaanplaat Actief Bekijk
1106 OSB Oriented Strand Board Actief Bekijk
1120 Geokunststoffen: geprefabriceerde verticale drains Ingetrokken/vervallen Bekijk
1148 Aanleg van afdichtingslagen met zand-bentonietpolymeergel mengsel Actief Bekijk
1149 Verwerken van kunststof folie Actief - in ontwikkeling Bekijk
1153 Productie van zand-bentonnietpolymeergel mengsel Actief Bekijk
1154 Hydrofobeermiddelen Actief Bekijk
1301 Vloer- en perimeter-isolatie met XPS isolatieplaten Actief - Wijziging Bekijk
1304-1 Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies – DEEL 1: Algemene bepalingen Actief Bekijk
1304-2 Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies – DEEL 2: Specifieke bepalingen voor thermische isolatie in gevelconstructies met steenachtige spouwmuren Actief Bekijk
1304-3 Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies – DEEL 3: Specifieke bepalingen inzake thermische isolatie in gevelconstructiesmet panelen Actief Bekijk
0815 Garagedeuren In ontwikkeling Bekijk
0816 Houten vloeren Ingetrokken/vervallen Bekijk
0817 Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout Actief - Wijziging Bekijk
0818 Herstellen en afschilderen van geveltimmerwerk voor oplevering en het overschilderen na oplevering om aantasting te voorkomen Ingetrokken/vervallen Bekijk
0819 Verbindingstechnieken in houten gevelelementen Actief Bekijk
0821 Niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout Actief Bekijk
0822 Bouwverven voor ex- en/of interieurtoepassingen Actief Bekijk
0824 PVC hout-composiet profielen toegepast als vloer- en/of gevelsysteem Ingetrokken/vervallen Bekijk
0825 Hout- en natuurvezel-kunststof- composiet halffabricaten in exterieur en interieur toepassingen Ingetrokken/vervallen Bekijk
0901 Combinatie-bouwsystemen Actief - Wijziging Bekijk
0902 Bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton Actief Bekijk
0903-1 Modulaire bouwsystemen-units voor permanent gebruik Actief Bekijk
0903-2 Modulaire units voor niet-permanent gebruik Ingetrokken/vervallen Bekijk
0904 Houtskeletbouw Actief Bekijk
0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen Actief Bekijk
1001 Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen Actief Bekijk
1003 Niet-dragende binnenwanden Actief Bekijk
0513 Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton Actief Bekijk
0514 Verbindingssystemen voor constructieve (beton) elementen Actief Bekijk
0515 RVS-betonstaal Ingetrokken/vervallen Bekijk
0601 Verduurzaming hout Actief Bekijk
0602 Brandvertragend behandelen van hout en houtproducten d.m.v. de vacuüm- en drukmethode Actief Bekijk
0605 Gemodificeerd hout Actief Bekijk
0702 Profielen van ongeplastificeerd PVC voor het construeren van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren Actief Bekijk
0703 Kunststof gevelelementen Actief - Wijziging Bekijk
0709 Montage van kunststofgevelelementen Actief Bekijk
0800 Houten vliesgevels In ontwikkeling Bekijk
0801 Houten gevelelementen Actief - Wijziging Bekijk
0802 Montage van houten en houtachtige bouwdelen Actief Bekijk
0802-1001 Montage van niet-dragende houten binnenspouwbladen en gevelvullende elementen Actief Bekijk
0802-1007 Het aanbrengen van steenstrips op prefab houtconstructies In ontwikkeling Bekijk
0803 Houten buitendeuren Actief Bekijk
0806 Fabrieksmatige verfapplicatie op hout en plaatmaterialen voor de bouwsector Actief Bekijk
0807 Vulmiddelen voor hout Actief - Wijziging Bekijk
0808 Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen Actief Bekijk
0809 Afdichtingsprofielen in gevelelementen Actief Bekijk
0810 Aluminium profielen voor gevelelementen Actief Bekijk
0811 Houtschroeven Ingetrokken/vervallen Bekijk
0812 Geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk Actief Bekijk
0813 Laag relief dorpels onder houten gevelelementen Actief - in ontwikkeling Bekijk
0814 Filmvormende coatings voor toepassing op hout Actief Bekijk
0101 Houtachtige dakconstructies Actief Bekijk
0102 Dakconstructies met gewapende cellenbeton dakplaten Actief Bekijk
0103 Houtachtige dakkapellen Actief - Wijziging Bekijk
0104 Dakconstructies met houtvezelbeton dakplaten Ingetrokken/vervallen Bekijk
0105 Daklichten en Lichtstraten Actief Bekijk
0202 Vloerconstructies met gewapende cellenbeton vloerplaten Actief Bekijk
0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton Actief Bekijk
0206 Zwaluwstaartplaatvloeren Actief - Wijziging Bekijk
0207 Rekensoftware voor betonconstructies Actief Bekijk
0208 Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren Actief - Wijziging Bekijk
0209 Combinatievloeren met stalen liggers Ingetrokken/vervallen Bekijk
0301 Voorspansystemen Ingetrokken/vervallen Bekijk
0501 Betonstaal Actief Bekijk
0502 Tralieliggers Actief Bekijk
0503 Buig- en vlechtwerk en gehechtlaste (prefab) wapeningsconstructies Actief Bekijk
0504 Mechanische verbindingen van betonstaal Actief Bekijk
0505 Wapeningssytemen voor onderbreking van thermische bruggen in betonconstructies Actief - Wijziging Bekijk
0506 Stekken- en doorkoppelbakken Actief Bekijk
0507 Het op de bouwplaats samenstellen van wapeningskorven voor ter plaatse te storten beton In ontwikkeling Bekijk
0509 Aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton Actief Bekijk
0511 Verankering voor betonnen sandwichconstructies Actief Bekijk
0512 Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Actief Bekijk
5609-2
Brl Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen
Status In ontwikkeling
Bekijk
8801
Brl Houten kozijnen samengesteld uit volledig afgewerkte losse onderdelen
Status In ontwikkeling
Bekijk
1006
Brl Keramische steenstrips voor binnen of buitentoepassing.
Status In ontwikkeling
Bekijk
5212-1
Brl Ontwerpen en uitvoeren van zinken en/of koperen dak-, gevel en gootconstructies
Status Actief
Bekijk
1330-4
Brl Aanbrengen van steenstrips met elastische lijmen op houtskeletbouw elementen
Status In ontwikkeling
Bekijk
1330-3
Brl Aanbrengen van systemen van keramische, steenachtige of minerale afwerking op steenachtig of kunststof isolatie of plaatachtig materiaal
Status In ontwikkeling
Bekijk
1330-1
Brl Gelijmde systemen van keramische, steenachtige of minerale afwerking op steenachtig of kunststof isolatiemateriaal of plaatachtig materiaal
Status In ontwikkeling
Bekijk
1330-2
Brl Elastische lijmen voor de bevestiging van steenstrips
Status In ontwikkeling
Bekijk
5212-0
Brl Aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies
Status Actief
Bekijk
9310 Nieuw
Brl Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken
Status In ontwikkeling
Bekijk
5212-2
Brl Ontwerp en uitvoering van loden dak-, gevel en gootconstructies.
Status Actief
Bekijk
5212-3
Brl Aanbrengen op monumenten van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies op monumenten
Status Actief
Bekijk
2508
Brl Mengsels van primaire en secundaire toeslagmaterialen voor toepassing in de B&U en GWW sector
Status In ontwikkeling
Bekijk
2816
Brl Kunststofafstandhouders in betonconstructies
Status In ontwikkeling
Bekijk
0823
Brl Houtsoorten
Status In ontwikkeling
Bekijk
1330-02
Brl Elastische lijmen voor de bevestiging van steenstrips
Status In ontwikkeling
Bekijk
0510
Brl Verankeringen in de gevel met glasvezelversterkte kunststofstaven
Status In ontwikkeling
Bekijk
2826-09
Brl Het aanbrengen van isolatiemateriaal in spouwmuren
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-3700
Brl Montage van dakramen
Status In ontwikkeling
Bekijk
2367
Brl Ongewapende producten van geopolymeerbeton
Status In ontwikkeling
Bekijk
2104
Brl vervaardiging van chalets voor recreatief gebruik
Status In ontwikkeling
Bekijk
5040-01
Brl Circulaire toepassing van 3D-geprefabriceerde passtukken voor kozijn-, deur en/of dorpelrenovaties: Het proces en de output van de opname en montage op locatie
Status Actief
Bekijk
5040-02
Brl Circulaire toepassing van 3D-geprefabriceerde passtukken voor kozijn-, deur en/of dorpelrenovaties: Eisen aan opleiding en kwalificatie van medewerkers
Status Actief
Bekijk
5040-00
Brl Circulaire toepassing van 3D-geprefabriceerde passtukken voor kozijn-, deur- en/of dorpelrenovaties
Status Actief
Bekijk
5212-Bijlage B
Brl Aanbrengen op monumenten van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies
Status In ontwikkeling
Bekijk
5212-02
Brl Ontwerp en uitvoering van loden dak-, gevel en gootconstructies
Status In ontwikkeling
Bekijk
5212-0299
Brl Ontwerpen en uitvoeren van zinken en/of koperen dak-, gevel en gootconstructies
Status Actief - Wijziging
Bekijk
2111-0
Brl In-situ isolatie materiaal en matrassen als (bodem)bedekking of bekleding van de kruipruimte.
Status In ontwikkeling
Bekijk
1317-0
Brl Virgin Wool voor in-situ na-isolatie van houten gevel-, binnenwand-, vloer- en hellende dakelementen
Status In ontwikkeling
Bekijk
9550
Brl Environmental product declarations (EPD)
Status In ontwikkeling
Bekijk
5609-1
Brl Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen – deel 1: installatie
Status In ontwikkeling
Bekijk
0820
Brl Aflakken en repareren van houten gevelelementen op de bouw
Status In ontwikkeling
Bekijk
0826
Brl Biobased bindmiddelen voor toepassing in coatings
Status In ontwikkeling
Bekijk
7050
Brl Kunststof gevels
Status In ontwikkeling
Bekijk
2503
Brl Toeslagmateriaal voor beton en asfalt afkomstig uit thermisch gereinigd asfaltgranulaat
Status In ontwikkeling
Bekijk
2506-3
Brl Mengsels van primaire en secundaire toeslagmaterialen voor toepassing in de B&U en GWW sector
Status In ontwikkeling
Bekijk
2103
Brl Stacaravans
Status In ontwikkeling
Bekijk
2114-00
Brl Thermisch na-isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) dakelementen met reflecterende isolatiesystemen
Status In ontwikkeling
Bekijk
2114-01
Brl Thermisch (na) isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) dakelementen met reflecterende isolatiesystemen
Status In ontwikkeling
Bekijk
1808
Brl Het in situ storten van beton
Status In ontwikkeling
Bekijk
1332-27.101
Brl Sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met Polyurethaanschuim
Status Actief
Bekijk
0708
Brl Montage van Kunststof dakkapellen
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-0801
Brl Houten gevelelementen
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-1003
Brl Niet dragende binnenwanden
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-1008
Brl Dragende binnen-en buitenwanden
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-1701
Brl Gelijmde dragende houten bouwconstructies
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-2211
Brl Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-4103
Brl Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-9021
Brl Houten buitenbergingen
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-9922
Brl Houten trappen
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-0904
Brl Montage en afwerking van houtskeletbouw
Status Actief
Bekijk
0802-0103
Brl Geprefabriceerde houtachtige dakkappellen
Status In ontwikkeling
Bekijk
0802-0800
Brl Houten vliesgevels
Status In ontwikkeling
Bekijk
7101
Brl Sterkte bouwconstructie
Status In ontwikkeling
Bekijk
52102
Brl Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering (lage, hoge temperatuur) – PE
Status In ontwikkeling
Bekijk
3106-1
Brl Elastische lijmen voor de bevestiging van steenstrips
Status In ontwikkeling
Bekijk
3106-2
Brl Minerale lijmen voor de bevestiging van steenstrips
Status In ontwikkeling
Bekijk
9934
Brl Dakbeveiligingssystemen
Status In ontwikkeling
Bekijk
9935-00
Brl Ontwerpen, aanbrengen en inspecteren en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken – Deel 00; Algemeen deel
Status Actief
Bekijk
9935-01
Brl Ontwerpen, aanbrengen en inspecteren en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken – Deel 01; Ontwerp
Status Actief
Bekijk
9935-02
Brl Ontwerpen, aanbrengen en inspecteren en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken – Deel 02; Aanbrengen
Status Actief
Bekijk
9935-03
Brl Ontwerpen, aanbrengen en inspecteren en controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken – Deel 03; controleren en onderhouden
Status Actief
Bekijk
9936
Brl Inbraakbeveiligingsrichtlijn voor (bestaande)gebouwen en woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9335
Brl Grond
Status Actief
Bekijk
9335-9
Brl Grond – Protocol 9: Civieltechnische kwaliteit van grond
Status Actief
Bekijk
9342
Brl Gebonden steenslag met binder van plantaardige oorsprong t.b.v. halfverharding
Status Actief
Bekijk
9500-00
Brl Energieprestatieadvisering – DEEL 00: Algemeen Deel
Status Actief
Bekijk
9500-02
Brl Energieprestatieadvisering – Deel 02: EPA-maatwerkrapport bestaande woningen
Status Actief
Bekijk
9500-04
Brl Energieprestatieadvisering – Deel 04: EPA-maatwerkrapport bestaande utiliteitsgebouwen
Status Actief
Bekijk
9501
Brl Methoden voor het bepalen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen
Status Actief
Bekijk
9600
Brl Afbouwwerkzaamheden
Status Actief - Wijziging
Bekijk
9600-0705
Brl Vervaardiging van Calciumsulfaat gebonden gietvloeren
Status Actief
Bekijk
9600-0706
Brl Vervaardiging van cementgebonden dekvloeren
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9600-0707
Brl Vervaardiging stukadoorwerk
Status Actief
Bekijk
9600-0708
Brl Vervaardiging van Spackspuitwerk
Status Actief
Bekijk
9600-0709
Brl Montage van systeemwanden en systeemplafonds
Status Actief
Bekijk
9600-0735
Brl Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking
Status Actief - Wijziging
Bekijk
9600-22.102
Brl Vervaardiging van niet-dragende binnenwanden van steenachtig materiaal
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9901
Brl Afvalzakken
Status Actief - Wijziging
Bekijk
9902
Brl Zakken voor het inzamelen van PMD afval
Status In ontwikkeling
Bekijk
9903
Brl Trekbandzakken
Status Actief - Wijziging
Bekijk
9920
Brl Draagbaar klimmaterieel
Status Actief
Bekijk
9921
Brl Speeltoestellen, plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud
Status Actief
Bekijk
9922
Brl Houten trappen
Status Actief
Bekijk
9923
Brl Houten steigerdelen
Status Actief - Wijziging
Bekijk
9926
Brl Steigerdelen gemaakt uit polypropeen versterkt met lange glasvezels
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9933
Brl Monteren van zonne-elementen op en aan gebouwen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9101
Brl Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Status Actief
Bekijk
9141
Brl Wegmarkeringsmaterialen
Status Actief
Bekijk
9142
Brl Appliceren van wegmarkeringsmaterialen
Status Actief
Bekijk
9143
Brl Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden van kunstwerken
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9161
Brl Aanbrengen van geleiderail langs wegen
Status Actief
Bekijk
9162
Brl Geleiderails
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9163
Brl Wegportalen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9201
Brl Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton.
Status Actief
Bekijk
9202
Brl Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton
Status Actief
Bekijk
9203
Brl Afdekkingen voor putten en kolken
Status Actief
Bekijk
9204
Brl Kolken van beton of polymeerbeton
Status Actief
Bekijk
9205
Brl Duikerelementen van gewapend beton
Status Actief
Bekijk
9206
Brl PVC-U instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen
Status Actief - Wijziging
Bekijk
9208
Brl Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand vervaardigd uit polyolefienen voor buitenriolering onder vrij verval
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9208-1
Brl Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand voor buitenriolering onder vrij verval – Deel 1: Type A: PVC-U, PP
Status Actief
Bekijk
9208-2
Brl Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand voor buitenriolering onder vrij verval – DEEL 2: Type B: PP, PE
Status Actief
Bekijk
9209
Brl Eivormige buizen van ongewapend beton
Status Actief
Bekijk
9211
Brl Waterdoorlatende buizen van ongewapend beton
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9301
Brl Mijnsteen voor GWW-werken
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9302-1
Brl E-bodemas
Status Actief
Bekijk
9304
Brl Fosforslakmengsel voor toepassing in de wegenbouw
Status Actief
Bekijk
9310
Brl LD-staalslakmengsel voor toepassing in de wegenbouw en LD-staalslak voor toepassing in wegenbouw
Status Actief
Bekijk
9311
Brl Gerecycled grind voor toepassing op daken, in ongebonden lagen in civiele werken en als toeslagmateriaal voor asfalt en beton
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9312
Brl Waterbouwsteen voor toepassing in GWW-werken
Status Actief
Bekijk
9322
Brl Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9325
Brl Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel
Status Actief
Bekijk
9328
Brl ELO-staalslak voor toepassing in de wegenbouw en kust- en oeverwerken en als beton toeslagmateriaal
Status Actief
Bekijk
9334
Brl Straatwerk
Status Actief
Bekijk
6000-08
Brl Installaties – Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-08C
Brl Ontwerpen installeren en beheren van installaties – DEEL 08C: Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-10
Brl Ontwerpen, installeren en beheren van installaties – Deel 10: Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-21
Brl Ontwerpen, installeren en beheren van installatie – DEEL 21: Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
Status Actief
Bekijk
6000-22
Brl Ontwerpen, installeren en beheren van een energiecentrale met o.a. een biomassa gestookt verbrandingstoestel (<5.000 kW)
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000.AB
Brl Installaties – Algemeen deel ontwerpen en installeren
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6010
Brl Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties
Status Actief
Bekijk
6502
Brl Blusdekens
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
9021
Brl Houten buitenbergingen
Status Actief
Bekijk
9041
Brl Vulstof voor asfalt
Status Actief
Bekijk
9080
Brl Zetsteen van ongewapend beton voor de natte waterbouw
Status Actief
Bekijk
5607
Brl Kunststof leidingsystemen van PE-RT bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen
Status Actief
Bekijk
5609
Brl Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen
Status Actief - Wijziging
Bekijk
5610
Brl Kunststofleidingsystemen van PE-X/Al bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen
Status Actief
Bekijk
5611
Brl Kunststofleidingsystemen van PE-RT/Al bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen
Status Actief
Bekijk
5612
Brl Kunststofleidingsysteem van PP bestemd voor vloerverwarming
Status Actief
Bekijk
5701
Brl Ventilatieroosters
Status Actief
Bekijk
6000-00
Brl Ontwerpen, installeren en beheren van installaties – DEEL 00: Algemeen
Status Actief
Bekijk
6000-01
Brl Installaties – Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-02
Brl Installaties – Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-03
Brl Installaties – Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (>3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-04
Brl Installaties – Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-05
Brl Installaties – Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 bar en < G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen anders dan individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-06
Brl Installaties – Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (<0,5 bar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
6000-07
Brl Installaties – Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5218-3
Brl Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze buitenriolering – Deel 3: Het ontwerp van ter plaatse uithardende buis (CIPP)
Status Actief - in ontwikkeling
Bekijk
5219
Brl Kunststofleidingsystemen bestemd voor geothermische warmte-uitwisseling in gesloten circuits
Status Actief
Bekijk
5220
Brl Flexibele rubber koppelingen voor vrijvervalrioleringen
Status Actief
Bekijk
52200
Brl Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – PVC-U
Status Actief
Bekijk
52201
Brl Glasvezelversterkte epoxy leidingsystemen met gewikkelde buizen voor het transport van riool- en afvalwater
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
52202
Brl Kunststofleidingen voor vrij verval buitenriolering
Status Actief
Bekijk
52203
Brl Buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering
Status Actief - Wijziging
Bekijk
52204
Brl Kunststofleidingsystemen voor afwatering en riolering met en zonder druk – glasvezel versterkte thermohardende kunststof (GVK) op basis van onverzadigde polyester (UP).
Status Actief
Bekijk
5221
Brl Lijm, spleetvullend, voor verbindingen in binnenrioleringen (Adhesives for joints in plastic piping systems for sewerage inside buildings)
Status Actief
Bekijk
5222
Brl Geprefabriceerde binnenhuis rioleringssystemen
Status Actief - Wijziging
Bekijk
5223
Brl Doucheputten en douchegoten met een waterloze stankafsluiter
Status Actief - Wijziging
Bekijk
52250
Brl Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater
Status Actief
Bekijk
5231
Brl Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater
Status Actief
Bekijk
5251
Brl Olie-afscheiders en slibvangputten
Status Actief
Bekijk
5252
Brl Vetafscheiders en slibvangputten
Status Actief
Bekijk
5601
Brl Kunststof leidingsystemen van PE* bestemd voor vloerverwarming
Status Actief
Bekijk
5602
Brl Kunststof leidingsystemen van PE-RT bestemd voor vloerverwarming
Status Actief
Bekijk
5603
Brl Kunststof leidingsystemen van PE-X bestemd voor vloerverwarming
Status Actief
Bekijk
5604
Brl Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor vloerverwarming
Status Actief
Bekijk
5605
Brl Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen
Status Actief
Bekijk
5606
Brl Kunststof leidingsystemen van PE-X bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen
Status Actief
Bekijk
5025-04
Brl Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Uitvoering
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5026
Brl Instandhouding van houten gevelelementen
Status Actief
Bekijk
5027-1
Brl Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen
Status Actief
Bekijk
5027-2
Brl Het uitvoeren van thermografische opnamen
Status In ontwikkeling
Bekijk
5028
Brl Het meten van omgevingsbeïnvloeding door bouw- en sloopactiviteiten
Status In ontwikkeling
Bekijk
5029
Brl Kwaliteitsborging door bouwers
Status In ontwikkeling
Bekijk
5040
Brl Circulaire toepassing van 3D-geprefabriceerde passtukken voor kozijn-, deur- en/of dorperlrenovaties
Status In ontwikkeling
Bekijk
5060
Brl Staalvezelbeton
Status Actief
Bekijk
5061
Brl Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout
Status Actief
Bekijk
5063
Brl Bouwwerken met duurzaam beton
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5065
Brl Mineraal gebonden houtwolplaten
Status Actief
Bekijk
5066
Brl Machinaal op sterkte gesorteerd naaldhout
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5068
Brl Milieuhygiënische eigenschappen voor cellenbeton voor toepassing in buitenwanden (type B-wanden) in (bouw)werken
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5101
Brl Enkelvoudige rookafvoervoorzieningen van niet met gas gestookte toestellen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5102
Brl Enkelvoudige rookafvoervoorzieningen van gasgestookte toestellen
Status Actief
Bekijk
52100
Brl Kunststofleidingssystemen voor vrij verval binnenriolering
Status Actief
Bekijk
5211
Brl Elementen voor lijnafwatering
Status Actief
Bekijk
5212
Brl Aanbrengen zinken en/of koperen dak-, gevel- en gootconstructies
Status Actief - Wijziging
Bekijk
5215
Brl Hemelwater afvoersystemen van kunststof gebaseerd op volledige vulling, vervaardigd van PE of PVC-U
Status Actief - Wijziging
Bekijk
5216
Brl Ter plaatse uithardende epoxy leidingsystemen voor renovatie van drukloze riolering
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5217-1
Brl Kunststof leidingsystemen bestemd voor de renovatie van leidingsystemen voor afvoer van hemel- en afvalwater binnen de structuur van het bouwwerk, gebruik makend van ter plaatse uithardende buis met diameters tot en met 200 mm – Deel 1: Installatie
Status Actief
Bekijk
5217-2
Brl Kunststofleidingsystemen bestemd voor de renovatie van leidingsystemen voor afvoer van hemel- en afvalwater binnen de structuur van het bouwwerk, gebruikmakend van ter plaatse uithardende buis met diameters tot en met 200 mm -Deel 2 – Producten
Status Actief
Bekijk
5218-1
Brl Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze buitenriolering – Deel 1: De installatie van ter plaatse uithardende buis (CIPP)
Status Actief - in ontwikkeling
Bekijk
5218-2
Brl Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze buitenriolering – Deel 2: De producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP)
Status Actief - in ontwikkeling
Bekijk
4702
Brl Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen
Status Actief
Bekijk
4705
Brl Betonnen dakpannen en hulpstukken
Status Actief
Bekijk
4708
Brl Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels
Status Actief
Bekijk
4710
Brl Omgekeerd daksysteem met isolatieplaten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS)
Status Actief - Wijziging
Bekijk
4711
Brl Dampremmende Membramen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
4712
Brl EPS vormstukken voor thermische isolatie van pannendaken
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
4713
Brl Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS
Status Actief
Bekijk
5006
Brl Toezicht op de bouw
Status Actief
Bekijk
5019
Brl Bouwplan toetsing
Status Actief - Wijziging
Bekijk
5019-00
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 00: Algemeen
Status In ontwikkeling
Bekijk
5019-01
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 01: Aanvullende eisen coördinatie
Status In ontwikkeling
Bekijk
5019-11
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 11: Aanvullende eisen planbeoordeling constructieve veiligheid
Status In ontwikkeling
Bekijk
5019-12
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 12: Aanvullende eisen planbeoordeling brandveiligheid
Status In ontwikkeling
Bekijk
5019-13
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 13: Aanvullende eisen planbeoordeling bouwfysica
Status In ontwikkeling
Bekijk
5019-14
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 14: Aanvullende eisen planbeoordeling installaties
Status In ontwikkeling
Bekijk
5019-20
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 20: Aanvullende eisen toezicht op de bouw
Status In ontwikkeling
Bekijk
5019-30
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 30: Aanvullende eisen kwaliteitsborging bouwbedrijf
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5019-99
Brl Kwaliteitsborging voor het bouwen – Deel 99: Aanvullende eisen afgifte van de verklaring
Status In ontwikkeling
Bekijk
5020
Brl Instandhoudingstechnologie
Status Niet actief
Bekijk
5022
Brl Engineering van bouwprojecten door een coördinerend constructeur
Status In ontwikkeling
Bekijk
5023
Brl Het proces van het meten van trillingen
Status Actief
Bekijk
5024
Brl Het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen
Status Actief
Bekijk
5025-00
Brl Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Algemeen deel
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5025-01
Brl Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Deel 1: Onderzoek, beoordeling en advies
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5025-02
Brl Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Ontwerp en engineering
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
5025-03
Brl Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen – Begeleiding
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
3201-1
Brl Technisch repareren en beschermen van beton
Status Actief
Bekijk
3201-2
Brl Constructief repareren en versterken van beton
Status Actief
Bekijk
3201-URL1
Brl Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies – Handmatigverwerken van mortels
Status Actief
Bekijk
3201-URL2
Brl Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies – Injecteren van beton
Status Actief
Bekijk
3201-URL3
Brl Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies – Spuiten van beton
Status Actief
Bekijk
3241
Brl Brandwerendheid van metalen puien, ramen, deuren en luiken
Status Actief
Bekijk
3300
Brl Vloerluiken
Status Actief
Bekijk
3301
Brl Metalen luikconstructies
Status Actief
Bekijk
3700
Brl Dakramen
Status Actief
Bekijk
3801
Brl Kunststof meterkastvloerplaten
Status Actief - Wijziging
Bekijk
3802
Brl Prefab meterkasten
Status Actief
Bekijk
4101-01
Brl Gevelbekleding met panelen – Deel 1: Algemene eisen
Status Actief - Wijziging
Bekijk
4101-04
Brl Gevelbekleding met panelen – Deel 4: Eisen voor decoratieve platen gebaseerd op thermohardende harsen
Status Actief - Wijziging
Bekijk
4101-06
Brl Gevelbekleding met panelen – Deel 6: Aanvullende eisen voor profielen en platen vervaardigd uit geschuimd PVC-UE al dan niet voorzien van een PVC-U deklaag
Status Actief
Bekijk
4101-07
Brl Gevelbekleding met panelen – Deel 7: Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen
Status Actief
Bekijk
4101-08
Brl Gevelbekleding met panelen – Deel 8: Aanvullende eisen voor profielen vervaardigd uit gerecycleerd polyolefine basismateriaal voorzien van een deklaag
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
4101-09
Brl Gevelbekleding met panelen – Deel 9: Vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding
Status Actief
Bekijk
4101-10
Brl Gevelbekleding met panelen – Deel 10: Aanvullende eisen voor gevelpanelen vervaardigd uit Polymeer Composiet voorzien van een deklaag
Status Actief
Bekijk
4101-11
Brl Gevelbekleding met panelen – Deel 11: aanvullende eisen voor platen met mineraal gebonden biomassa
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
4103
Brl Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen
Status Actief
Bekijk
4104
Brl Aanbrengen van gevelbeplating met behulp van lijmsystemen
Status Actief
Bekijk
4107
Brl Balustraden
Status Actief
Bekijk
4108
Brl Hekwerksystemen en poorten
Status Actief
Bekijk
4109
Brl Montage van hekwerksystemen en poorten
Status Actief
Bekijk
4201
Brl Gipsgebonden pleisters
Status Actief
Bekijk
4321
Brl Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde elementen
Status Actief
Bekijk
4511
Brl Systeemplafonds
Status Actief
Bekijk
2826-01
Brl Metselwerkconstructies
Status Actief
Bekijk
2826-02
Brl Lijmwerkconstructies
Status Actief
Bekijk
2826-03
Brl Voegen van metselwerk
Status Actief
Bekijk
2826-04
Brl Verlijmen van gevelsteen
Status Actief
Bekijk
2826-05
Brl Keramische lijmwerkconstructies
Status Actief
Bekijk
2826-06
Brl Aanbrengen van renovatiespouwankers voor het verankeren van bestaande gemetselde buitenspouwbladen
Status Actief
Bekijk
2826-07
Brl Hydrofoberen
Status In ontwikkeling
Bekijk
2826-08
Brl Gevelreiniging van gevels van steenachtige materialen
Status In ontwikkeling
Bekijk
2880
Brl Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies
Status Actief
Bekijk
2881
Brl Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren
Status Niet actief
Bekijk
2901
Brl Houtverduurzamingscapsules
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
2902
Brl Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende toepassingen
Status Actief
Bekijk
2904
Brl Rondhoutpalen van Europees naaldhout
Status Actief
Bekijk
2905
Brl Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen
Status Actief
Bekijk
2908
Brl Houten deuvels
Status Actief
Bekijk
2909
Brl Verbeteren van prestatie(s) van geoptimaliseerd hout door toevoegen van andersoortige materialen
Status In ontwikkeling
Bekijk
2910
Brl Bepaling microbiologische houtaantasting
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
3102
Brl Beglazing ter bescherming tegen persoonlijk letsel (geschikt voor toepassing in gebouwen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
3103
Brl Inbraakwerende beglazing (geschikt voor toepassing in gebouwen)
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
3104
Brl Hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen
Status Actief
Bekijk
3105
Brl (zonwerend)(warmtereflecterend)isolerend dubbelglas voor thermische isolatie met TPS-randafdichting
Status Actief - in ontwikkeling
Bekijk
3106
Brl Lijmen voor de bevestiging van steenstrips
Status
Bekijk
3107
Brl Montagelijmen
Status Actief
Bekijk
3121
Brl Metalen lateien en metalen metselwerk-ondersteuningen in metselwerkconstructies
Status Actief
Bekijk
3201
Brl Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies
Status Actief
Bekijk
2401
Brl Voorspanstaal
Status Actief
Bekijk
2501
Brl Lichte toeslagmaterialen
Status Actief
Bekijk
2502
Brl Korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3 voor toepassing in onder andere mortels, beton en asfalt
Status Actief
Bekijk
2505
Brl Poederkoolvliegas voor gebruik in mortel en beton
Status Actief
Bekijk
2506-1
Brl Recyclinggranulaten
Status Actief - in ontwikkeling
Bekijk
2507
Brl AEC granulaat als toeslagmateriaal in beton
Status Actief
Bekijk
2601
Brl Cement
Status Actief
Bekijk
2604
Brl Constructief beton op basis van een “niet zonder meer toegelaten cement”
Status Actief - Wijziging
Bekijk
2701
Brl Metalen gevelelementen
Status Actief
Bekijk
2702
Brl Montage van metalen gevelelementen
Status Ingetrokken/vervallen
Bekijk
2705
Brl Metalen vliesgevelsystemen
Status Actief
Bekijk
2800
Brl Montage van Constructieve Prefab Betonelementen
Status Actief - Wijziging
Bekijk
2801
Brl Beglazingskit
Status Actief
Bekijk
2802
Brl Voegdichtingsmaterialen: geïmpregneerde PU-schuimband
Status Actief
Bekijk
2803
Brl Elastische kitten V3-V4-V5 (i en e)
Status Actief
Bekijk
2804-1
Brl Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen
Status Actief
Bekijk
2804-2
Brl Aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen
Status In ontwikkeling
Bekijk
2811
Brl Ferrocement producten
Status Actief - in ontwikkeling
Bekijk
2812
Brl Agrarische Betonproducten
Status Actief
Bekijk
2813
Brl Bouwelementen van beton
Status Actief
Bekijk
2815
Brl Wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken
Status Actief
Bekijk
2817
Brl Cementgebonden afstandhouders
Status Actief