Wat is een KOMO-managamentsysteemcertificaat?

Een KOMO-managementsysteemcertificaat verklaart dat het managementsysteem van de betreffende organisatie voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de beoordelingsrichtlijn voor de betreffende dienst. Hierdoor is er een gerechtvaardigd vertrouwen dat de onder certificaat uitgevoerde diensten op een juiste wijze worden uitgevoerd. Zo bestaan er certificaten voor bouwplantoetsing en toezicht op de bouw. Een KOMO-managementsysteemcertificaat wordt slechts afgegeven voor enkele specifieke diensten in de bouw.

In ‘Hoe controleer ik of de gebruikte de gebruikte producten KOMO-keurmerken hebben?’ op de homepage vindt u gegevens over certificaten en Beoordelingsrichtlijnen (BRL). Daarin kunt u nagaan of er voor uw product, systeem, realisatieproces of dienst al een KOMO-BRL of KOMO-certificaat beschikbaar is.

Een KOMO-gecertificeerd managementsysteem is een efficiënt instrument om de faalkosten in de bouw te verminderen en de kwaliteit te verhogen.

Het van toepassing zijn van een KOMO-managementsysteemcertificaat moet kenbaar worden gemaakt in de opdrachtbevestiging. De certificaathouder dient ook de kwaliteitsverklaring aan de opdrachtgever te verstrekken. De kwaliteitsverklaring moet voorzien zijn het navolgende KOMO-logo:

Hierin is achter BRL het nummer van de beoordelingsrichtlijn (BRL) vermeld die van toepassing is en geven A, B en F de onderdelen van de beoordelingsrichtlijn aan die van toepassing zijn.

Meer over de eisen in KOMO-certificaten.

Een certificerende instelling (CI) controleert geregeld of het managementsysteem voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn gedefinieerde eisen. Indien van toepassing worden hierbij ook projecten bezocht waarbij de CI nagaat of het toegepaste managementsysteem overeenkomt met de daaraan gestelde eisen. De keuze voor een bedrijf met een KOMO-managementsysteemcertificaat is dan ook de keuze voor zekerheid, betrouwbaarheid en efficiency.

Menu sluiten
Komo