Stichting KOMO betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website. Zij kan echter niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan deze website.

Op deze website publiceren wij tevens content die door derden wordt aangeleverd. Deze content bestaat uit:

  • Beschrijvingen, foto’s en overig beeldmateriaal van gecertificeerde of geattesteerde producten of realisatieprocessen.
  • Gegevens van referentieprojecten met foto’s en overig beeldmateriaal, waarin gecertificeerde of geattesteerde producten of realisatieprocessen zijn toegepast.
  • Bedrijfslogo’s.

Stichting KOMO is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze content en heeft geen enkele inhoudelijke bemoeienis met (de totstandkoming van) deze door derden aangeleverde content. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gestelde directe of indirecte schade in verband met een eventuele onjuistheid, onvolledigheid, dan wel onrechtmatig of inbreukmakend karakter van deze content. De blogberichten die wij ontvangen van derden en die wij op de website vermelden, zijn de verantwoordelijkheid van deze derde als het gaat om de juistheid van de informatie.

Stichting KOMO behoudt zich het recht voor content van derden, nadat deze hierop is gewezen, te verwijderen indien deze content in strijd wordt geacht met rechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) van derden of met enige wettelijke bepaling.

Klachten over content in dit kader kunt u  mailen naar secretariaat@komo.nl. Stichting KOMO streeft ernaar klachten binnen twee dagen in behandeling te nemen. De betreffende derde die verantwoordelijk is voor de content, zal op de hoogte worden gesteld van de klacht en in de gelegenheid worden gesteld verweer te voeren op de klacht.

Menu sluiten
KOMO