Aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze site wordt steeds veel aandacht besteed. Niettemin kunnen eventuele fouten en onduidelijkheden niet helemaal uitgesloten worden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, juistheid en volledigheid. Inzake externe websites waarnaar deze site verwijst hebben wij invloed noch verantwoordelijkheid.

Menu sluiten
Komo