Stichting KOMO betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website. Zij kan echter niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is en blijft, om welke reden geen rechten kunnen worden ontleend aan deze website.

Voorts geldt dat op deze website door derden aangeleverde content wordt gepubliceerd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot beschrijvingen foto’s en overig beeldmateriaal van gecertificeerde of geattesteerde producten of realisatie processen, gegevens van referentieprojecten met foto’s en overig beeldmateriaal, waarin gecertificeerde of geattesteerde producten of realisatieprocessen zijn toegepast en bedrijfslogo’s. Stichting KOMO is niet verantwoordelijk voor de juistheid van en heeft geen enkele inhoudelijke bemoeienis met (de totstandkoming van) deze door derden aangeleverde content. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gestelde directe of indirecte schade in verband met een eventuele incorrectheid, onvolledigheid, dan wel onrechtmatig of inbreukmakend karakter van deze content.
Stichting KOMO behoudt zich het recht voor content van derden te verwijderen indien, na hierop te zijn gewezen, deze content in strijd wordt geacht met rechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) van derden of met enige wettelijke bepaling. Klachten over content in dit kader kunnen worden gemaild naar secretariaat@komo.nl. Stichting KOMO streeft er naar klachten binnen 48 uur in behandeling te nemen. De betreffende derde die verantwoordelijk is voor de content zal op de hoogte worden gesteld van de klacht en zal in de gelegenheid worden gesteld verweer te voeren op de klacht.

Menu sluiten
Komo