Welke typen KOMO-certificaten zijn er?

Een KOMO-certificaat of –attest is hetzelfde als een KOMO-kwaliteitsverklaring. Behalve het KOMO-attest (2. hieronder) geven KOMO-certificaten het recht het KOMO-kwaliteitskeurmerk te voeren. Er zijn verschillende soorten KOMO-certificaten:

  1. KOMO productcertificaat
  2. KOMO attest voor de prestaties van een product in zijn toepassing
  3. KOMO attest-met productcertificaat, een combinatie van een productcertificaat met een attest
  4. KOMO procescertificaat (voor realisatieprocessen)
  5. KOMO dienstencertificaat
  6. KOMO persoonskwalificatie
  7. KOMO managementsysteemcertificaat

Klik op het certificaattype voor nadere toelichting.

De wensen van de markt over kwaliteit, prestaties en verwerkingsvoorschriften zijn de basis voor alle KOMO-kwaliteitsverklaringen.

Meer over de eisen in KOMO certificaten

KOMO-certificaten en -attesten voldoen aan de regelgeving die voor Nederland van belang is, zoals Bouwbesluit 2012 en het Besluit bodemkwaliteit.

Menu sluiten
Komo