Welke typen KOMO-certificaten zijn er?

Een KOMO-certificaat of –attest is hetzelfde als een KOMO-kwaliteitsverklaring. Behalve het KOMO-attest (2. hieronder) geven KOMO-certificaten het recht het KOMO-kwaliteitskeurmerk te voeren. Er zijn verschillende soorten KOMO-certificaten:

  1. KOMO-productcertificaat
  2. KOMO-attest voor de prestaties van een product in zijn toepassing
  3. KOMO-attest-met productcertificaat, een combinatie van een productcertificaat met een attest
  4. KOMO-procescertificaat (voor realisatieprocessen)
  5. KOMO-dienstencertificaat
  6. KOMO-persoonskwalificatie
  7. KOMO-managementsysteemcertificaat

De wensen van de markt over kwaliteit, prestaties en verwerkingsvoorschriften zijn de basis voor alle KOMO-kwaliteitsverklaringen.

Meer over de eisen in KOMO-certificaten

KOMO-certificaten en -attesten voldoen aan de regelgeving die voor Nederland van belang is, zoals Bouwbesluit 2012 en het Besluit bodemkwaliteit.

Bekijk infographic KOMO-certificaten

Menu sluiten
KOMO