Vereisten voor KOMO-certificering

KOMO certificatie is mogelijk voor alle grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten, bouwsystemen, realisatieprocessen en diensten in de bouw- en infraketen. Voor certificatie moet u uiteraard aan de vereisten voor KOMO-certificering voldoen. Deze vindt u in de betreffende beoordelingsrichtlijn, waarin het proces en randvoorwaarden gedetailleerd zijn vastgelegd.

In ‘Hoe controleer ik of de gebruikte de gebruikte producten KOMO-keurmerken hebben?’ op de homepage vindt u gegevens over certificaten en Beoordelingsrichtlijnen (BRL).  Daarin kunt u nagaan of er voor uw product, systeem, realisatieproces of dienst al een KOMO-BRL of KOMO-certificaat beschikbaar is.

Ga naar: Vijf stappen naar KOMO-certificering.

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn aanwezig voor het product, systeem, realisatie proces, persoon of dienst? Neem dan contact op met KOMO.

Innovaties certificeren

Wilt u een innovatief product of -proces laten certificeren, dan kent KOMO hiervoor procedures om binnen afzienbare tijd een dergelijke beoordelingsrichtlijn te ontwikkelen. Neem contact op met KOMO.

Menu sluiten
KOMO