KOMO-Licentienemers

KOMO kent twee typen licentienemers: de schemabeheerder (aangeduid als SB) en de certificerende instelling (aangeduid als CI).

Schemabeheerders zijn organisaties die de certificatieschema’s -aangeduid als beoordelingsrichtlijnen (BRL’en)- opstellen, beheren en zo nodig aanpassen. Op basis van die certificatieschema’s kunnen KOMO-certificaten en/of -attesten worden verleend.

Certificerende instellingen zijn gerenommeerde organisaties die op basis van een KOMO-BRL een KOMO-certificaat of -attest verstrekken, vervangen of intrekken.

Dit zijn de KOMO-licentienemers:

Menu sluiten
KOMO