KOMO Commissie van Bezwaar

KOMO staat als geen ander merk in de bouw voor objectiviteit en betrouwbaarheid. Samen met certificatie-instellingen en schemabeheerders bevestigt Stichting KOMO de kwaliteit van de producten en processen met het KOMO-keurmerk. Onafhankelijke commissies zien toe dat dit ordentelijk gebeurt.

De onafhankelijke Commissie van Bezwaar is in het leven geroepen, opdat een schemabeheerder of een certificerende instelling bezwaar kan maken tegen beslissingen van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC). De taak van de Commissie van Bezwaar is om te beoordelen of besluiten op de juiste gronden zijn genomen. De commissie behandelt bezwaren tegen besluiten die de KKTC neemt over het aanvaardingsproces van KOMO-beoordelingsrichtlijnen.

Robert-Jan Kwaak
Voorzitter
Jan Pieter van Dalen
Lid
Erik Hoven
Lid
Gert-Jan van Leeuwen
Lid
Erik-Jan de Bont
Secretaris

De Commissie van Bezwaar is samengesteld uit onafhankelijke leden met diverse achtergronden.

 • Robert-Jan Kwaak (voorzitter), advocaat bouwrecht, partner Construct Advocaten
  “Mijn rol binnen de Commissie van Bezwaar is er voor te zorgen dat de klachtenprocedure volgens de regels en zorgvuldig verloopt. Dat betekent bijvoorbeeld dat elke partij zijn zegje kan doen, dat hoor en wederhoor wordt toegepast. Als bouwrechtadvocaat weet ik -anders dan techneuten- hoe juridische procedures verlopen. Het helpt dat ik lange tijd arbiter ben geweest bij KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, red.) en dat ik ook nog twee jaar als bedrijfsjurist hebt gewerkt bij advies- en ingenieursbureau Grontmij, het huidige Sweco. Zo combineer ik het beste van beide werelden in deze functie.“
 • Jan Pieter van Dalen, kwaliteits- en risicomanager
  ”De bouw kan béter en het nieuwe Wkb-stelsel gaat hieraan bijdragen! De mens is hierbij de kritische succesfactor, juist ook bij de invoering van de Wkb. Door bewust om te gaan met risico’s en kwaliteit een bewuste plek te geven wordt de kans van slagen groter: de klant is meer tevreden, je hebt zelf minder rompslomp en bovendien een leuker traject. Het praktisch begeleiden van dergelijke trajecten is waar ik enthousiast van word!”
 • Erik Hoven, adviseur branchemanagement bij MiSa Advies
  “Ik wil de belangen van alle betrokken partijen zo evenwichtig en objectief mogelijk belichten. Ik ben een generalist, afgestudeerd als technisch bedrijfskundige. In 2016 deed ik de postdoctorale opleiding Omgevingsrecht met als afstudeeronderwerp de Wkb. Daarmee verenig ik technische en juridische kennis. Dat komt goed van pas in deze KOMO-commissie. In mijn dagelijkse werk houd ik mij onder andere bezig met het schemabeheer van certificatieregelingen voor de circulaire economie.”
 • Gert-Jan van Leeuwen, voormalig directeur van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en docent Bouwregelgeving (kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit)
  “Vanuit mijn achtergrond in het gemeentelijk bouwtoezicht ben ik vooral benieuwd hoe de kwaliteitsborging zich gaat ontwikkelen ten opzichte van hoe het nu gaat. Het kan en moet beter, en als we daar als commissie een bijdrage aan kunnen leveren, zullen we dat zeker doen. Opgeleid en werkzaam geweest als architect kijk ik er uiteraard ook vanuit die invalshoek. Architecten, adviseurs, bouwers, installateurs en toeleveranciers zijn de partijen die de kwaliteit maken. Als zij hun werk doen en opdrachtgevers hen daartoe in staat stellen (en zo nodig op afrekenen), kan de rol van de kwaliteitsborger bescheiden blijven. Dat is waar we uiteindelijk naartoe moeten. In dat opzicht biedt de Wkb vooral kansen.”
 • Harry Nieman, voorzitter van de Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland binnen de (ook kwartiermaker Wkb)
  “Ik ben iemand met oog voor detail. Een detail is geen kleinigheid, zeg ik altijd. En tegelijkertijd moet je aandacht hebben voor het totaal. Mijn opleidingen zijn bijna allemaal in de techniek: HTS Bouwkunde en post HBO Bouwfysica. Aan de Erasmus Universiteit studeerde ik af op Privatisering van Bouw -en Woningtoezicht. Vanuit de verschillende ervaringen als hoofd afdeling kwaliteitszorg en bouwfysica bij een groot bouwbedrijf, directeur Nieman Raadgevende ingenieurs, kwartiermaker Wkb, directeur Nationale Milieudatabase en als docent Bouwfysica en bouw-management Hogeschool Windesheim hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de commissie.”
 • Erik-Jan de Bont, operationeel manager KOMO, treedt op als secretaris.
Menu sluiten
KOMO